Choose your region
Контакт · Languages: BG | EN
Menu

11.12.2009 - Изисквания към стандарт EN13476

ТРЪБИ СЪС СТРУКТУРНИ СТЕНИ СЪГЛАСНО СТАНДАРТ  БДС EN 13476

Въведение

Този документ ще представи ключовите аспекти и ще подчертае характеристиките при основната работа на новия стандарт за тръбни системи със структурирани стени - БДС EN 13476.
Поради доброто съотношение между цена и изпълнение, пластмасовите тръби и фитинги са достигнали силна позиция на пазара за тръбни системи за атмосферни и отпадъчни води спрямо миналите десетилетия. Хидравличната плътност, лесният монтаж и експлоатация, и издържливостта са някои от значителните предимства на системите от пластмаса.
Нарастващият пазарен дял на системите от пластмаса е резултат на непрекъснати нововъведения, водещ до по-ефективни и резултатни концепции. Тези иновационни концепции, като тръбите със структурни стени, могат да бъдат успешни само когато доставят основната нужда и необходимост на клиента, а именно- качество.
В ред, по който, за да спази нуждите на клиента, от термпопластичната тръбна индустрия се изисква развитието на високо качествени стандарти, отговарящи на тази цел.

За запазване на доброто качество, стандартите трябва също така да предложат прозрачност и яснота по отношение на производството на термопластични системи и да помогнат на дизайнерите, собствениците на мрежи и строителите при техния избор.

Всъщност, EN 13476 е добър пример за това, че системите отговорят на изискванията, поставени от стандарта.

Повече информация за тръбите със структурни стени, съгласно посочения стандарт, моля намерете тук!

Teppfa_196