Choose your region
Контакт · Languages: BG | EN
Menu

19.04.2011 - Как да различим качествените продукти под марката PRAGMA

В този текст ще ви дадем няколко практични съвета затова как да избирате канализационна тръба, която е качествена. По-конкретно ще разгледаме масово използваните в строителството на инфраструктурна канализация двуслойни оребрени (гофрирани) тръби.

1.    Повърхността и на вътрешния и на външния слой трябва да е гладка без наличие на люспи. Гладката повърхност подобрява износоустойчивостта на тръбата и също така е показател за еднородността и равномерното разпределение на материала. Последното се постига с качествена суровина и добра производствена практика.

2.    Ребрата на външния оребрен слой трябва да са симетрични. Така се гарантира равномерно разпределение на товара от засипката и трафика. Видимо несиметричните ребра са показател за лошо качество на тръбата и бъдещи проблеми относно нейната здравина и неразрушимост.

3.    Цветът на вътрешния слой трябва да е с добра отразителна способност. В последствие това позволява по-добра визуална ревизия на тръбата, когато тя е под земята и в нея има течаща вода. Белият и светлосивият цвят най-добре отразяват светлината и затова са препоръчвани при направата на вътрешния слой на тръбата.

4.    Цветът на външния оребряващ слой може да е показател за качеството и произхода на суровината използвана при производството на тръбите. Препоръчително е цветът да е различен от черен. Примерно оранжево кафяв. С черния цвят може да се скрие нееднородността и различната оцветеност на една нискокачествена суровина, получена от смесването на различни по произход и предназначение пластмаси и скрап.

5.    С маркировката на тръбите се обозначават основни характеристики на изделието. Тя е ключов показател за това доколко производителят държи да се знае какво произвежда. Съгласно стандарт БДС EN 13476-3 маркировката на тръбата трябва да съдържа минимум следната информация:

  • Име или лого на производителя
  • Търговска марка на изделието
  • Производствен стандарт БДС EN 13476-3
  • Номинален диаметър - примерно DN/OD или DN/ID
  • Материал – примерно PP (полипропилен)
  • Коравина на пръстена – SN8
  • Зона на приложение - примерно подземен монтаж извън сгради или в конструкции на сгради – UD
  • Символ за снежинка – показва, че тръбите са удароустойчиви при отрицателна температура до минус 10°C
  • Място на производство
  • Партида и дата на производство


Ако някоя от гореизброените маркировки липсва това е ясен признак, че производителя не държи на своето реноме, следователно и на качеството на произвежданите от него тръби.

6.    Производителят е длъжен да декларира ефективната (монтажна) дължина на тръбата, т.е. дължината на тръбата без муфата. Примерно ако производителят твърди, че произвежда тръби с дължина 6,0 метра, това означава, че реалната дължина на тръбата заедно с муфата е по-дълга от 6,0 метра. Когато клиентът прави заявка, за да изчисли необходимия брой тръби, той трябва да знае ефективната дължина на тръбата. Най-простата проверка, която може да направи е да измери с рулетка цялата дължина на тръбата. Ако измерената дължина е 6,0 метра заедно с муфата, това означава, че реалната монтажна дължина на тръбата е по-къса с дължината на муфата, което на свой ред означава повече бройки тръби от първоначално предвиденото. Също така ценовото сравняване между тръба с обща дължина 6,0 метра и тръба с ефективна дължина 6,0 метра е некоректно. При диаметър DN1000 разликата може да е доста чувствителна. На практика ако се съотнесат цените на метър линеен на двата типа тръби спрямо реалните им ефективни дължини, тази с 6,0 метра ефективна дължина е с около 10% по-евтина при диаметър DN1000, докато при по-малките диаметри като DN200 все още с около 2% по-евтина. Не само, че трудно може да направите точна сметка, но това само по себе си е основание да се съмнявате в качеството на изделието като цяло. След като един производител си позволява да декларира по неточен начин нещо толкова лесно за проверка като ефективната дължина на тръбата, представете си какво би могъл да направи с неща, които не могат да бъдат проверени без специализирана апаратура и квалифициран персонал.

7.    Едни от най-деликатните места при гофрираните тръби на муфена връзка са муфата и гуменото уплътнение. Не добре направената и лошо подсигурена муфа, заедно с некачествено гумено уплътнение могат да компрометират водоплътността на цялата система. Специално при муфите, ключова роля играе спазването на допустимите отклонения в геометричните им размери и тяхната здравина. Основен фактор за направата на качествена муфа е качеството на използваната изходна суровина (виж т.4). Добрата и надеждна муфа, трябва да е или оребрена, или с допълнително усилване със стъклопластова лента в зоната на гуменото уплътнение. Тези два способа осигуряват достатъчно съпротивление срещу натиска, който гуменото уплътнение упражнява върху вътрешната стена на муфата. В противен случай муфата ще се отвори постепенно и ще загуби водоплътност. Ето защо неоребрена муфа, или такава без допълнителна стъклопластова лента, трябва да се избягва. Ако ви предложат да ползвате две гумени уплътнения с аргумента по-добра водоплътност, бъдете нащрек! Всъщност те подлагат на двоен натиск вътрешната стена на муфата, което представлява двоен риск от загуба на водоплътност. Ако гуменото уплътнение е прекалено твърдо при допир и има неравности по повърхността си, означава, че не може да прилепя добре по вътрешната страна на муфата и че е слепвано на места. Доброто уплътнение е меко и без неравности по повърхността си.

8.    Всички производители или търговци на тръби могат да представят сертификат на изделието удостоверяващ, че то покрива изискванията на стандарта за производство. Критерий за това доколко тази документация е с покритие е фактът дали производителя има собствена лаборатория за изпитване на изделията. Най-лесно е да го попитате дали може да ви даде протокол от тестване от неговата производствена лаборатория. Ако получите отрицателен отговор това е много сигурен признак, че контролът по качеството на произвежданите тръби граничи с нула. Ако сте краен клиент отишъл да закупи две тръби, този факт едва ли ще ви интересува, въпреки, че е желателно. Но ако сте голям инвеститор или строител желаещ да закупи голямо количество тръби изясняването на въпроса с контрола на качеството при производството на тръбите е задължително. Поинтересувайте, идете и посетете ако трябва на място производството на няколко производители и след това си направете изводите, какво да очаквате като качество от всеки един от тях. За да сте сигурни изисквайте от производителя, освен сертификата от независима лаборатория да ви представи и официално писмено становище, в което описва тествани от него параметри и гарантира, че те са в нормите изисквани от стандарта. По този начин вие ще имате в ръцете си една допълнителна сигурност.

9.    „Пайплайф България” ЕООД разполага с модерна лаборатория за тестване на профилирани гофрирани тръби произведени съгласно БДС EN 13476. Ние предлагаме на нашите клиенти безплатно тестване на тръби независимо от кой производител са. Всеки тест се финализира с официален тест протокол, който ще бъде предоставен на лицето или фирмата, които поискат този тест. Ако искате да ползвате тази услуга, моля свържете се с нашия търговски представител отговорен за вашия регион. За контакти посетете нашият сайт www.pipelife.bg раздел „Контакт”.

Pragma_196