Choose your region
Контакт · Languages: BG | EN
Menu

05.05.2011 - Високите изисквания на Европейските пазари изискват високо качество на ПЕ гранулат

Напорните тръбопроводи служат за пренос и разпределение на питейни води, отпадъчни води, охлаждащи и отоплителни флуиди, газ, компресиран въздух и др.

PE тръби под налягане са проектирани за дълъг експлоатационен живот (50- 100 години) винфраструктурните мрежи. През целият си живот те трябва да изпълняват безаварийно своите функции. Но какво се случва, ако използваните тръби са с лошо качество и не отговарят на базисните изисквания на стандартите?

Допълнителни разходи и време...!!!

Всъщност, инсталирането на тръбите в земята е най-скъпата част от операцията (обикновено 75-85% от стойността на проекта), така че последното нещо, което строителя, инвеститора или експлоатиращата системата фирма иска, е да замени тръбите в рамките на експлоатационният им живот.

Стандарти

За да не се случва това всеки един от проектанта, инвеститора, строителя, трябва да бъде запознат с минималните изисквания към материала и начина на производство на крайният продукт. Всички тези изисквания са заложени много подробно в Европейската комисия по стандартизация (EN) и Международната организация по стандартизация (ISO).

Кой са те?

Сертифициран гранулат
Основната съставка на една полиетиленова тръба, независимо от сферата и на приложение е гранулата, който чрез разтопяването си приема формата на краен продукт. От производителя на гранулата се изисква да предлагат суровина с постоянни физични и механични показатели, които при тестването от производителя на тръби да бъдат с желаните параметри, за да може да се произвежда тръба с постоянно качество. В сертификата трябва да са показани и гарантирани физичните и механични характеристики на гранулата-плътност, съдържание на карбонатни частици (сажди), индекс на стопилката, якост на опън, съпротивление срещу нарастване на пукнатини и др.

Вторично използване на суровината
В стандартите е казано да се използва чист вторичен материал само от собствено производство, т.е. използване на гранулат с познати и постоянни параметри съгласно приложения сертификат от производителя на суровина и на база тестове за изпитване на продукта съгласно съответния  стандарта.
Ползването на вторичен материал, получен от външни източници, както и рециклиран материал не е позволено от стандарта.
Използването на чужд рециклат с неясен произход не може да гарантира параметрите и постоянност в качеството и съответно дълъг експлоатационен живот.

Цвят и добавки.
В стандартите е казано, че за напорни тръби гранулата трябва предварително да бъде оцветен-черно или синьо и да са добре размесени и разпределени добавките към полимера на базата на полиетилен. Количеството и размера на добавките и оцветителя са изрично упоменати в стандарта.

Не се позволява смесването на оцветители или други добавки към гранулата по време на производството на тръбите -екструзия. Не може да се постигне равномерно разпределение и смесване на съставките и води до дефекти и недостатъци в крайния продукт. Доброто смесване на пигмента и добавките, е от съществено значение да се постигне дългосрочна надеждност.

Използването на предварително оцветен гранулат осигурява константност на качеството на тръбата, постоянство във физичните и механични показатели и дълъг експлоатационен живот.

Какво правят някои производителите на напорни тръби от ПЕ у нас и в околните държави?

Производителите на полиетиленови тръби у нас и в околните на България държави много често се водят от вложените разходи и постоянно правят компромиси с материала. Факт е, че избягват и не възприемат дългогодишната практика и знания на европейските производители изложени  в съответните стандарти.  Всичко това води до производството на ниско качествени продукти, и за съжаление, до залагането им в инфраструктурните проекти поради ниската им цена.

Има два типа „лоши” тръби предлагани на нашите пазари:

1.Производство на тръби чрез използване на рециклирана суровина от външни източници
Някой производители на напорни тръби закупуват от външни източници рециклирана  суровина. Недопустимо от стандарта. Цената и е в пъти по-евтина от първичната и сертифицирана суровина. Тя  няма нужните постоянни качества и параметри.  По този начин, производителя намаля себестойността на крайния продукт за сметка на качеството и не може да даде гаранция за дълъг и безпроблемен експлоатационен живот.
Ако тествате една така наречена „евтина тръба”, тя няма да изпълни над 80% от тестовите. Това се дължи на неясния и не сертифициран гранулат.

Важно е да се знае защо тези тръби са винаги оцветени в черно!!!!!!!
Когато се използва рециклирана суровина от външни източници, тя е в различни цветове. За да не се предлага „шарена” тръба я оцветяват в черно. Единствената пигментация, която може да покрие всички останали цветове. Не нарушават ли отново изискванията на стандарта...!?

2. Производство на тръби чрез използване на безцветна суровина, към която се добавя оцветител по време на екструдирането на тръбата
Честа практика е да се закупува и безцветен гранулат. Той е по евтин от оцветения „готов” гранулат с 15-20%. Да, той е сертифициран и има постоянни параметри. Но за да се получи крайния продукт, който не може да бъде безцветен, производителя трябва да го смеси с оцветител. Смесването може да стане само по време на производството -екструдирането. По този начин отново не се спазва стандарта.
Не може да се смесва суровината с оцветител по време на екструдирането, защото оцветителя няма да е равномерно и добре размесен. Качеството пада, влошават се дълготрайните изисквания.
Важно е да се знае, че ако безцветния ПЕ гранулат е PE100 не означава, че тръба направена от него и с добавен оцветител е PE100 тръба.
По същия начин, ако безцветните гранули преминават теста срещу пукнатини,  съгласно изискванията, то не е гарантирано, че готовата PE100 тръбата може да доведе до забавяне или недопускането на пукнатини.

Вижте по-долу няколко теста направени в лаборатория и предоставени от европейската организация за ПЕ100+


Лошо размесване и разпределение на добавките в стената на една тръба.

лошо разпределение
лошо смесване в  екструдера
грешно заложен оцветител в съединението

лоша дисперсия-размесване
ниско качествен оцветител

Поява на пукнатини от пигментацията в напорна тръба.

поява на пукнатина по вътрешната страна на тръбатапричини за появата на пукнатини
Оцветяването с нискокачествен оцветител и недоброто му разпределение. Тези добавки елементи от съединението действат като чужди частици, които причиняват преждевременно поражения (пукнатини)поява на пукнатина поради натрупване на оцветители

Изследване за счупване на повърхността (тръба).

Счупване на повърхността. Изходящата точка на пукнатината лесно се вижда с микроскоп.


Вътрешна повърхност на тръбатаЗаключение:

Пукнатините се появяват поради наличието накарбонатни частици (сажди) с по-големи размери от допустимите в стандарта.


На Европейският пазар най-често срещаните цветове на полиетиленовия „готов” гранулат са черно, синьо и жълто (или оранжево). Съгласно стандарт БДС EN 12201, цвета на гранулата трябва да бъде син или черен, но е възможно и употребата на друг, различен цвят на гранулата.Изборът на цвят зависи от изисквания на Възложителя, от приложението им, техническата спецификация на тръжните документи и др.

Европейските стандарти уточняват и препоръчват използването предварително оцветен гранулат за производството на водопроводни и газопроводни тръби.

Важно е да се отбележи, че нито една от фирмите, лидери на световния пазар за полиетиленови суровини, като INEOS, Borealis, Basel, Sabic, Atofina, не предлагат безцветен  гранулат. Всеки един от Вас може да лесно да се убеди като посети официалните страници на споменатите по-горе производители на суровини.
Ако срещнете на пазара такъв безцветен гранулат, то обикновено е от съмнителни производители, които трудно биха гарантирали постоянно качество на суровината и дългосрочна надеждност на крайният продукт.

Съвет към инвеститорите.
Не се доверявайте само на сертификати. Много често с тях се спекулира. Закупува се еднократно сертифицирана първична суровина и този документ се прилага постоянно към продукцията. Един и същ. За да сте сигурни то трябва да посетите и проверите производството. Дали имат лаборатория за тестване на суровината? Какво залагат в новото производство? Дали тестват съгласно стандартите готовата продукция? Правят ли се внезапни проверки във фабриката от различни институции?  Какви са резултатите от тези проверки?
Гарантира ли писмено производителя, че ежедневно използва сертифициран предварително оцветен гранулат? Защо винаги тръбите са черни?. Еднакви ли са по нюанс? Има ли шупли по тях?

Вярно е че това изисква време, но инвеститора трябва да защити собствените си интереси и да гарантира безпроблемна експлоатация. И най-важното, да е наясно за какво плаща. Заслужава ли си? Каква е гаранцията, на базата на какво?

 Ако някой производител ви покаже, че има сертификат на гранулата, то нека да ви произведе тръби в син цвят.
 Ако е закупил безцветен гранулат, за да намали себестойността на тръбата, по крайния продукт ще забележите нехомогенно оцветяване. При използване на безцветен гранулат и смесване с оцветител по време на екструзията, крайният продукт не е с еднакви нюанси. Ще забележите зони с по-тъмно или по-светло синьо.
Ако е закупил син гранулат от някои от лидерите в производство на суровини-крайният продукт трябва да бъде качествен. Без видими дефекти и разлики в цветовете по повърхността.

Заключение

Прилагането на минималните изисквания заложени в европейските стандарти ни гарантира дълготрайното използване на тръбопроводите, без това да предизвиква аварии и допълнителни разходи на фирмите и общините експлоатиращи инфраструктурните мрежи. Не сме толкова богати, че да купуваме евтино, са казали англичаните и са прави в това. Европейските фондове един път ни отпускат пари за определен проект, колкото повече аварии и по-малко са годините за експлоатация толкова по скоро държавата или общината ще бръкне в нашите джобове за да оправи грешките на предшествениците си заложили евтини и нискокачествени продукти.


PE_Color_196
space_2000
space_0360
PE_Color_Pic_1
space_0030
PE_Color_Pic_2
space_0010
PE_Color_Pic_3
space_0090
PE_Color_Pic_5