Choose your region
Контакт · Languages: BG | EN
Menu

Как да различим качествените продукти PVC-Coex

В този текст ще ви дадем няколко практични съвета, затова как да избирате канализационна тръба, която е качествена. По-конкретно ще разгледаме широко застъпените в строителството на инфраструктурна канализация трислойни гладкостени тръби от PVC-U, известни още като PVC-Coex.

1.    Повърхността и на вътрешния и на външния слой трябва да е гладка без наличие на люспи. Гладката повърхност подобрява износоустойчивостта на тръбата и също така е показател за еднородността и равномерното разпределение на материала. Последното се постига с качествена суровина и добра производствена практика.

2.    Един сигурен признак за използването на качествена суровина е равномерното и еднородно оцветяване на тръбата по цялата и дължина. Наличието на различни нюанси по тръбата, както и при различните партиди показва, че производителят не ползва еднородна качествена суровина, а скрап с неизяснен произход.

3.    Добрата калибровка на диаметрите е гаранция за надеждното свързване на тръбите и осигуряването на водоплътност. Качествените тръби са с допустимите толеранси на диаметъра. Обратно, при некачествените тръби може да има чувствителни отклонения при различните партиди, което води до труден монтаж и несигурни връзки с лоша водоплътност.

4.    Немуфираният край на тръбата трябва да е фабрично скосен, с ъгъл на скосяване между 15° и 45°. Скосяването позволява по плътно прилепяне на немуфирания край на едната тръба в муфата на предходната тръба. Това се налага поради естественото скосяване на самата муфа, което е в следствие разширението на тръбата в зоната на муфата. Ако забележите тръба без скосен немуфиран край, това е означава, че тя няма да прилепне плътно в скосения край на муфата и заедно с това ще оказва концентриран натиск в тази зона.

5.    Пенообразен междинен слой трябва равномерно да е разпределен по цялата дължина на тръбата. Когато почуквате леко тръбата, ако усетите звук различен от характерния за тръбата или с напипване усетите, че на това място тръбата поддава повече отколкото на други места, това означава, че вероятно сте попаднали на кухина в самия междинен слой. Това е нежелателно защото в бъдеще на това място тръбата е много вероятно да се разруши. Също така това е признак за лошо качество на произведената тръба.

6.    Добрата PVC тръба трябва да е устойчива на лек удар с чук дори и при нула градуса по Целзий. Ако се счупи, това означава, че е направена твърде крехка и не би могла да даде сигурност на цялата канализационна система.

7.    С маркировката на тръбите се обозначават основни характеристики на изделието. Тя е ключов показател за това доколко производителят държи да се знае какво произвежда. Съгласно стандарт БДС EN 13476-2 маркировката на тръбата трябва да съдържа минимум следната информация:

 • Име или лого на производителя
 • Търговска марка на изделието
 • Производствен стандарт БДС EN 13476-2
 • Номинален диаметър - примерно DN/OD
 • Гарантирано минимално светло сечение
 • Материал – примерно PVC-U (непластифициран поливинилхлорид)
 • Коравина на пръстена – SN8
 • Зона на приложение - примерно подземен монтаж извън сгради или в конструкции на сгради – UD
 • Символ за снежинка – показва, че тръбите са удароустойчиви при отрицателна температура до минус 10°C
 • Място на производство
 • Партида и дата на производство


Ако някоя от гореизброените маркировки липсва това е ясен признак, че производителя не държи на своето реноме, следователно и на качеството на произвежданите от него тръби.

8.    Производителят е длъжен да декларира ефективната (монтажна) дължина на тръбата, т.е. дължината на тръбата без муфата. Примерно ако производителят твърди, че произвежда тръби с дължина 6,0 метра, това означава, че реалната дължина на тръбата заедно с муфата е по-дълга от 6,0 метра. Когато клиентът прави заявка, за да изчисли необходимия брой тръби, той трябва да знае ефективната дължина на тръбата. Най-простата проверка, която може да направи е да измери с рулетка цялата дължина на тръбата. Ако измерената дължина е 6,0 метра заедно с муфата, това означава, че реалната монтажна дължина на тръбата е по-къса с дължината на муфата, което на свой ред означава повече бройки тръби от първоначално предвиденото. Също така ценовото сравняване между тръба с обща дължина 6,0 метра и тръба с ефективна дължина 6,0 метра е некоректно. На практика ако се съотнесат цените на метър линеен на двата типа тръби спрямо реалните им ефективни дължини, тази с 6,0 метра ефективна дължина е с около 5% по-евтина при диаметър DN315, докато при по-малките диаметри като DN110 все още е с около 3% по-евтина. Не само, че трудно може да направите точна сметка, но това само по себе си е основание да се съмнявате в качеството на изделието като цяло. След като един производител си позволява да декларира по неточен начин нещо толкова лесно за проверка като ефективната дължина на тръбата, представете си какво би могъл да направи с неща, които не могат да бъдат проверени без специализирана апаратура и квалифициран персонал.

9.    Едни от най-деликатните места при тръби на муфена връзка са муфата и гуменото уплътнение. Не добре направената и лошо подсигурена муфа, заедно с некачествено гумено уплътнение могат да компрометират водоплътността на цялата система. Специално при муфите, ключова роля играе спазването на допустимите отклонения в геометричните им размери и тяхната здравина. Важно е да не се получава луфт между улея, в който ляга уплътнението и самото уплътнение. По този начин уплътнението ще е фиксирано достатъчно надеждно и при вкарването на немуфирания край на следващата тръба, то няма да изменя своята основна позиция спрямо оста на симетрия на тръбата, което е необходимо и важно условие за гарантиране на водоплътност. Проверете с ръка и визуално дали уплътнението стои „хлабаво”. Ако е така значи липсва добра комплектовка между съответната тръба и гуменото уплътнение или просто улеят не е направен достатъчно точно. И в двата случая това е признак на продукт с лошо качество. Ако гуменото уплътнение е прекалено твърдо при допир и има неравности по повърхността си, означава, че не може да прилепя добре по немуфирания край на следващата тръба. Доброто уплътнение е меко и без неравности по повърхността си.

10.    Всички производители или търговци на тръби могат да представят сертификат на изделието удостоверяващ, че то покрива изискванията на стандарта за производство. Критерий за това доколко тази документация е с покритие е фактът дали производителя има собствена лаборатория за изпитване на изделията. Най-лесно е да го попитате дали може да ви даде сертификат от неговата производствена лаборатория. Ако получите отрицателен отговор това е много сигурен признак, че контролът по качеството на произвежданите тръби граничи с нула. Ако сте краен клиент отишъл да закупи две тръби, този факт едва ли ще ви интересува, въпреки, че е желателно. Но ако сте голям инвеститор или строител желаещ да закупи голямо количество тръби изясняването на въпроса с контрола на качеството при производството на тръбите е задължително. Поинтересувайте, идете и посетете ако трябва на място производството на няколко производители и след това си направете изводите, какво да очаквате като качество от всеки един от тях. За да сте сигурни изисквайте от производителя, освен сертификата от независима лаборатория да ви представи и официално писмено становище, в което описва тествани от него параметри и гарантира, че те са в нормите изисквани от стандарта. По този начин вие ще имате в ръцете си една допълнителна сигурност.

11.    „Пайплайф България” ЕООД разполага с модерна лаборатория за тестване на профилирани гофрирани тръби произведени съгласно БДС EN 13476. Ние предлагаме на нашите клиенти безплатно тестване на тръби независимо от кой производител са. Всеки тест се финализира с официален тест протокол, който ще бъде предоставен на лицето или фирмата, които поискат този тест. Ако искате да ползвате тази услуга, моля свържете се с нашия търговски представител отговорен за вашия регион. За контакти посетете нашият сайт www.pipelife.bg раздел „Контакт”.

25.05.2011