Choose your region
Контакт · Languages: BG | EN
Menu

30.06.2011 - Тръби от натурален (безцветен или бял)полиетилен

Заради дефицита на тръбен полиетилен на украинския пазар, някои производители при производството на тръби използват натурален (безцветен или бял ) полиетилен

Към нас се обърнаха две украински компании, които са закупили тръби от известни украински производители:
– газова тръба по държавен стандарт на Украйна ДСТУ Б В.2.7-73-98 на компания «Eлпласт-Лвов»:
Eлпласт-Лвов ПЕ 80 ГАЗ SDR11-160х14,6 ДСТУ Б В.2.7-73-98

        
               снимка 1                                           снимка 2снимка 3
водопроводна тръба на компания «Укрполимерконструкция»:
Укрполимерконстркуция ПЕ100 SDR17-400x23,7 ПИТНА ГОСТ 18599-2001

        
                снимка 4                                           снимка 5


                                              снимка 6

При това на нашите специалисти бяха предоставени образци на посочените тръби, копия от разходните документи, сертификатите за качество и стружка, получена при обработването на челната страна на тръбите.
По стружката ясно се вижда, че при производството на тръбите е използван натурален полиетилен.

Елпласт-Лвов


     
               снимка 7                                          снимка 8


               снимка 9

Укрполимерконструкция

     
              снимка 10                                       снимка 11
     

               снимка 12


Напомняме, че натуралният(безцветен или бял) полиетилен не е предназначен за производство на напорни тръби, и използването му като суровина за тръби, още повече при производството на газови тръби, е строго забранено (вж. статия «Натурален полиетилен при производството на тръби. Възможно ли е това?» в списание «Полимерни тръби Украйна» № 1 за 2006 г.)

В този момент образците на тръбите са дадени за изпитания в независима лаборатория за определяне на негативното влияние на натуралния полиетилен в състава на тръбата при нейната експлоатация в режим на работа, както и за проверка на резултатите от изпитанията, посочени в сертификатите за качество.
След анализа на сертификатите за качество може да се направи следното заключение:

сертификат за качество на компания „Елпласт-Лвов”: формата на сертификата напълно съответства на изискванията на т.7.1 от държавния стандарт на Украйна ДСТУ Б В.2.7-73-98 «Полиетиленови тръби за транспортиране на газ», но формата не е изцяло попълнена:

1. няма данни за датата на производство на тръбата
2. няма данни за количеството тръби в партида
3. за марка на полиетилена е посочена марката TIPELIN, посочен е даже и номер на партидата, независимо от това, че според информацията на официалния сайт на компания TVK – www.tvk.hu, TIPELIN е общо название на цяла група полиетилени със средна и висока плътност, с много широка област на приложение.
4. в сертификата за качество не е посочено, че при производството та тръбата е използван натурален полиетилен 

паспорт на компания „Укрполимерконструкция”: формата на паспорта на съответства на изискванията на руския държавен стандарт ГОСТ 18599-2001 «Напорни тръби от полиетилен»:

1. В Украйна не действа руският държавен стандарт ГОСТ 18599-2001 и производството на тръби по този стандарт е незаконно. Водопроводни тръби може да се произвеждат само по ГОСТ 18599-83 (предвидено е използването на ПЕ63 за производство на тръби), както и технически условия, в които е предвидено използването на ПЕ 80 и ПЕ100:
ТУ У В.2.7-21547843.006-2001 (разработено от НПФ «Полимерстрой»)
ТУ У В.2.7-25.2-32926466-002:2005 (разработено от ООО «Рубежанский трубный завод»).
2. в паспорта за качество няма никакви идентификатори за партидата на тръбата (номер на партидата, дата на производство, обем на партидата), създава се впечатлението, че към всички тръби от посочения тип и размер компанията прилага един и същ паспорт. 
3. в паспорта не е посочено от какъв материал, на кой производител е произведена тръбата
4. дадени са само нормативните стойности на показателите при приемно-предавателните изпитвания, не са посочени същинските резултатите от изпитанията, не са посочени резултатите от периодическите изпитания на устойчивост при постоянно вътрешно налягане
5. в паспорта за качество не е посочено, че при производството на тръбата е използван натурален полиетилен.

С цел определяне на количеството тръби, произвеждани в Украйна с използването на натурален полиетилен, оцветяван в процеса на екструзия, нашата компания провежда анализ на закупуването на черни супер концентрати – мастербачи сред 6-те най-големи производителя на тръби (може да се запознаете с анализ на пазара за използването на натурални суровини в производството на тръби в отчета на компания Market Report Company в списание «Полимерни тръби Украйна» № 1 за 2006 г). Вече има данни за три местни производителя.

След приключване на изпитанията на образците от продукцията на посочените производители всички материали (сертификати за качество, протоколи от изпитанията, нагледни материали) ще бъдат предложени публикация на страниците на специализираните периодични издания:
«Полимерни тръби. Украйна» и «Инженерни мрежи от полимерни материали».