Choose your region
Контакт · Languages: BG | EN
Menu

16.12.2011 - AquaLine – напорни тръби за пренос на вода

Използването на термопластични системи за водоснабдяване, газифициране и напорно отводняване на урбанизираните територии, промишлеността и селското стопанство,  отдавна е факт.  

Полиетиленът за напорни системи PE-HD 63, 80 и 100, се е наложил като предпочитан материал поради лесния монтаж, ниско тегло и разбира се ценовите предимства пред алтернативите, като чугун, стомана, стоманобетон, етернит, керамика и др.

Полиетилен (PE) е най-широко използвания материал за полагане на напорни тръбопроводни
системи за доставка на питейна вода.  Високата степен на гъвкавост, добрата еластичност и химическа устойчивост са впечатляващи.  С дългият  експлоатационен живот (над 100 години), полиетиленовите тръбни системи могат да намалят общите разходи в експлоатацията на инфраструктурната мрежа.  Но за да се постигнат тези показатели, трябва да бъдат изпълнени определени  условия за полагане и експлоатция, тъй като PE тръбите притежават висока устойчивост на вътрешно налягане, но са с меки повърхности-особенно външната част на тръбата.

С цел да се предотвратят последствията от външни въздействия върху повърхността на тръбите, се налага полагането на тръбопроводите да се извършва в/у предварително положена пясъчна подложка, а  засипването на тръбите с инертни материали - с определена зърнометрия. Разбира се всички тези мероприятия по подготовката за полагане на тръбопроводите, са разход и време за изпълнителя на тръбопровода , както и разход за възложителя при неспазване на изискванията за полагане от страна на изпълнителя.

В днешно време, тръбите, фитингите  и  компонентите по водоснабдителните мрежи  могат да бъдат използвани  и полагани с методи, които бяха немислими само преди 20 години. Съвременните методи за полагане изискват нови видове тръби със специални свойства, за това е нужно да се подобри материала по такъв начин, че да бъде постигнато високо ниво на устойчивост към външни механични повреди. Това може да се реализира с новия материал PE 100 RC (“RC”- resistance to cracking = устойчивост на пукнатини), специално разработен за алтернативни методи за полагане на тръби и рехабилитация на положени тръбопроводни системи. 

PE 100 RC е по-нататъшното развитие на доказания PE100 материал, с изключително висока устойчивост на бавното нарастване на пукнатини от силно концентрирани натоварвания. Така тръби от PE 100 RC са подходящи, особено за специалните изисквания по процедурите за безтраншейно полагане.

AQUALINE е предложението на Пайплайф България - тръби изработени от материала PE 100 RC, с необходимото качество, отговарящо на европейските стандарти за производство, и в частност употребата на първично оцветен и сертифициран гранулат.

Диаметрите, в които се произвежда AQUALINE RC, са в диапазона DN/OD 32 - DN/OD 400, съответно с номинално налягане - PN10 SDR17, PN16 SDR11 и PN25 SDR 7,4.   
Свързването на тръбите се осъществява посредством челно или електрофузионно заваряване, като връзката на тръби от PE100RC директно с тръби от PE100 е напълно възможно и допустимо и по нищо не се отличава като технология и време за заварка от свързването на две тръби от PE100. При  свързване на  тръбопроводите се използват доказаните фитинги от полиетилен висока плътност (PE-HD), съответно за челно или електрофузионно заваряване. Механичните фитинги от стомана или чугун също са съвместими за използване.

PE100 RC-Aqualine RC  се отличават с:

 • висока устойчивост на бавното нарастване на пукнатини, получени по стените на тръбите при самото полагане или получени след полагането.
 • много добра устойчивост към силно концентрирани натоварвания , и поради това имат изключително дълъг живот дори и при трудни условия.
 • без използване на инертни материали за полагане
 • дълъг експлоатационен живот, дори при тежки условия.
 • произведени от последно поколение полиетилен PE100 RC
 • отговарят на всички приложими стандарти
 • подходящи са за специални приложения и различни начини на полагане, благодарение на отличните  качества на материала.


Благодарение на подобренията, направени по полиетилена както и тръбите и фитингите, произведени от този материал, областите на приложение са се увеличили.
AQUALINE RC е оптимално подходящ за следните инсталации и методи:

 • Полагане без пясъчна подложка-подходящо за всички класове почва. Полагане в изкоп без пясъчна подложка, т.е. използват се директно изкопаните земни маси за обратното засипване, без да е необходима употребата на инертни материали (пясък, баластра, фракция и т.н.). Подложката от подходящ материал, в съответствие с изискванията на работещите стандарти и норми не винаги е възможно. Транспортът на подходящият материал, за изграждането на обекта може да доведе до високи разходи. Отпада необходимостта от депониране на излишната почва
 • Хоризонтално промивно пробиване
 • фрезероване
 • техника земна ракета
 • рилайнинг


Защо да използваме AQUALINE RC вместо стандартния PE100.
PE100 е приложим единствено при стриктно спазване на изискванията за полагане на тръбопроводи по открит способ, т.е. траншейно.  При всички други методи, съществува риск от механично въздействие върху външния слой на тръбата, което води до компрометиране работата на инсталирания тръбопровод при пускането му в експлоатация. В работен режим за съжаление „аварията” се установява доста трудно и късно, особено ако е по метода тръба в тръба (рилайнинг). Използването на AQUALINE RC е за предпочитане и при трудно достъпни терени, където е по-практично да се ползват изкопаните земни маси, пред  скъпото осигуряване на инертни материали за подложки и засипване, което е видно и от следния сравнителен анализ.

Сравнение на абсолютните разходи при полагане на тръба от PE100 с пясъчна подложка и обваловка и полагане на тръба от PE100RC без инертни материали.

AquaLine_196
space_1500
space_0430
Aqualine_2_196