Choose your region
Контакт · Languages: BG | EN
Menu

28.11.2014 - ПРЕДИМСТВА НА ЕДНОСЛОЙНИТЕ КОМПАКТНИ ТРЪБИ ОТ PE100RC ПРЕД МНОГОСЛОЙНИТЕ КОЕКСТРУДИРАНИ ТРЪБИ ОТ PE100 И PE100RC

                                                                

 

В исторически план развитието на полиетилена предназначен за производство на напорни водопроводни системи, основно е било в увеличаване на неговата плътност и съответно на неговата якост. От ниска плътност (low density), през средна плътност (middle density), до висока плътност (high density) и съответно от PE32, през PE63, PE80, до PE100. Това е довело до възможността да се произвеждат тръби с по-тънки стени от по-здрави материали, което на свой ред увеличава светлото сечение на тръбите и подобрява хидравличната им проводимост, както и до възможността да се произвеждат тръби издържащи по-високи налягания. Най-актуалната стъпка в развитието на полиетилена е в производството на полиетилен устойчив на пукнатини (resistant to crack - RC), т.нар. PE100RC.

 

                                                                                            фиг. 1

Причината за образуването на пукнатини се дължи на така нареченото точково (концентрирано натоварване) от по-едри късове инертна маса – натрошен чакъл. Явлението започва чрез образуването на шупла по външната или вътрешна стена на тръбата - по външната повърхност в следствие от одраскаване, а по вътрешната в следствие от концентрация на вътрешните напрежения илюстрирани на фиг. 2.

                                                                                            фиг. 2

Основната разлика межде PE100 и PE100RC е, че PE100RC е в пъти по-устойчив на бавно разрастване на пукнатини в сравнение с PE100. Всички други свойства и на двата материала са идентични, което позволява заваряването между двата материала.

 

                                                                                           фиг. 3

Днес на пазара са известни три основни типа полиетиленови напорни тръби. Еднослойни компактни, многослойни коекструдирани (двуслойни и трислойни) и еднослойни компактни с външен допълнителен защитен слой (виж фиг. 4).

 

В тази статия ще разгледаме малко по-подробно еднослойните компактни тръби от PE100RC и многослойните коекструдирани тръби от PE100 и PE100RC.

 

Причината за появата на многослойни тръби от два материала е, че първоначално суровината за изработка на тръби от PE100RC е била значително по-скъпа от тази за PE100.

 

                                                                                           фиг. 4

Както се вижда и от схемата на фиг. 4, при многослойните коекструдирани тръби, основната част от тръбата е от PE100, а само външната и/или вътрешната повърхност са от PE100RC, докато при еднослойните компактни тръби материалът е само един – или PE100 или PE100RC.

 

                                                                                           фиг. 5

С течение на времето разликата в суровините намаляла значително и това позволило чисто икономически да започнат да се произвеждат и еднослойни компактни тръби изцяло от PE100RC за нуждите на защита срещу бавно нарастване на пукнатини. Към днешна дата Пайплайф произвежда само и единствено еднослойни компактни тръби, независимо дали са от PE100 или от PE100RC.

 

От схемите на фиг. 5 и фиг. 6 ясно се вижда, че на практика цялото сечение на стената на еднослойна компактна тръба от PE100RC е защитено срещу бавно нарастване на пукнатини, докато при многослойните са защитени само част от външната и/или вътрешната повърхност.

 

                                                                                           фиг. 6

Накрая ще завършим с едно сравнение в табличен вид между еднослойните компактни тръби от PE100RC и многослойните коекструдирани тръби от PE100RC и PE100.

 

                                                                                      табл. 1