Choose your region
Контакт · Languages: BG | EN
Menu

28.11.2014 - ЕКВИВАЛЕНТНОСТ НА МЕТОДОЛОГИИТЕ ЗА СЕРТИФИЦИРАНЕ НА ПОЛИЕТИЛЕНОВИ НАПОРНИ ТРЪБИ ЗА УСТОЙЧИВОСТ СРЕЩУ БАВНО НАРАСТВАНЕ НА ПУКНАТИНИ PAS 1075 И PW405/1

                                                               

Освен основните изпитвания на стандарт БДС EN 12201-2, ако една напорна полиетиленова тръба трябва да бъде сертифицирана като устойчива на пукнатини (RC – resistant to crack) тя трябва да премине допълнителни изпитвания.


В Европа са установени две основни методологии съгласно, които се извършват изпитванията доказващи тръбата като RC тръба.


PAS 1075 – това е методология създадена и утвърдена в Германия.


PW 405/1– това е методология създадена и утвърдена в Австрия.


Ето някои от основните изпитвания необходими при сертифициране на напорна полиетиленова тръба като RC тръба:

 

  • Изпитване чрез разтягане на пробно парче от суровината с направен периферен прорез (Full Notch Creep Test) – виж фиг. 1

 

                                                                                             фиг. 1

 

  • Изпитване на точково натоварване (Point Loading Test)– виж фиг. 2

 

                                                                                             фиг. 2

 

  • Изпитване на тръба с прорези (Notch Pipe Test)

 

                                                                                             фиг. 3

 

При сертифицирането на тръбите като устойчиви на пукнатини се извършват две основни групи тестове. Изпитване на суровината (гранулата) и изпитване на тръби от готовата продукция.

 

При изпитване на суровината предварително се правят пробни парчета от нея, под формата на призма при Full Notch Creep Test или пробно парче екструдирана тръба при Point Loading Test и при Notch Pipe Test.

 

При изпитване на тръбите се правят Point Loading Test и Notch Pipe Test на тръби от готовата продукция. Full Notch Creep Test не се прави на тръби от готовата продукция.

 

От дадената по- долу сравнителна таблица 1, ясно се вижда, че между двете методологии на практика няма различия и те са ЕКВИВАЛЕНТНИ една на друга!

 

Сравнение на изпитванията по методите PW405/1 и PAS 1075