Choose your region
Контакт · Languages: BG | EN
Menu

17.02.2015 - TEPPFA Европейска асоциация на производителите на пластмасови тръби и фитинги

ВЕЧЕ Е ДОКАЗАНО: 100 ГОДИНИ ПРОДЪЛЖИТЕЛНОСТ НА ЕКСПЛОАТАЦИОННИЯ ЖИВОТ НА ПОЛИОЛЕФИНОВИ КАНАЛИЗАЦИОННИ ТРЪБИ  

 

„Полиолефиновите канализационни тръбопроводни системи имат очаквана продължителност на експлоатационния си живот от поне 100 години“. Това е заключението от наскоро завършилия двегодишен проект, проведен по възложение на TEPPFA и под независимото наблюдение на проф. Хайнц Драгаун от Техническия университет (TGM) във Виена. Проектът включваше изкопаване за взимане на много проби от пуснати в експлоатация тръбопроводни мрежи, които бяха изпитани и оценени при възможно най-щателни лабораторни условия. Резултатите от анализа и констатациите от извършената работа се очаква да повлияят благоприятно на операторите на канализационни мрежи, които са изправени пред необходимостта от големи капиталови инвестиции в подновяването на стари или в изграждането на нови мрежи.

 

Повечето европейски страни имат своя дял от остарели канализационни мрежи. Те не само че имат течове и незадоволителни експлоатационни характеристики, но и се нуждаят от модернизиране и дори просто от подмяна. Но продължителността на експлоатационния живот е фактор от решаващо значение за всяко инвестиционно решение. Полиолефиновите (полипропилен и полиетилен) системи намират широко приложение вече 40 години, като, в сравнение с непластмасовия тръбен материал, те неизменно предлагат по-дълготрайно решение. Въпреки това, макар и очакваната продължителност на експлоатационния живот на полиолефиновите тръби да е предмет на дискусии от много години, никога не е имало окончателно заключение. Досега, обаче.

 

По-голямо доверие

Тони Колтън, главен директор на TEPPFA е очарован от изхода на проекта: „Проектанти, собственици и оператори на канализационни мрежи сега могат да са сигурни, че тези канализационни мрежи ще имат поне сто годишен експлоатационен живот, ако материалите, продуктите и инсталационните практики отговарят на съответните изисквания.“

 

„Резултатите от проекта също са жизнено важни за доставчиците на материали, производителите на тръби и изпълнителите по договори, чиято работа е тясно свързана с пазара на канализационни тръби. Ясно е, че те ще стават все по-атрактивни и че ще позволят полиолефиновите канализационни тръби да се ползват с по-голямо доверие, тъй като експлоатационните им характеристики се запазват непроменени през целия изключително дълъг живот на актива.“

 

Условията, установени от екипа, работещ по проекта, бяха сурови и се основаваха на „дългосрочни данни в реално време“. Така например, изпитванията включваха изкопаване на тръби, които са били в употреба до 40 процента от предполагаемата продължителност на експлоатационния им живот. Тези изпитвания показаха, че през посоченото време не е възникнало никакво понижаване или влошаване на качеството. Тони Колтън отбелязва, че „въпреки че най-старите изкопани тръби са произведени по формули от „първо поколение“, изчислено е, че те все още имат остатъчен експлоатационен живот от 50 години. Трябва да имаме също предвид, че формулите, които се прилагат в момента предлагат още по-добри експлоатационни характеристики, отколкото тези на материалите, произведени по предходните формули.“

 

По време на провеждането на проекта бяха изследвани и други ключови фактори, но се установи, че те не влияят отрицателно на очакваната продължителност на експлоатационния живот. Тези фактори включваха химичния състав на каналните води, температурния профил на каналните потоци и промените в прилаганите инсталационни практики. Влиянието на по-високите концентрации от канални води, които обикновено се свързват със структурирани стенни тръбопроводни системи, също бе изследвано. На страницата на TEPPFA ще намерите подробен и съкратен технически доклад. Брошура от четири страници за обхвата на проекта можете да получите от компаниите, членуващи в TEPPFA и/или от членовете на Националните асоциации. Важно е също да се знае, че този проект се координира от TEPPFA в сътрудничество с LyondellBasell, Borealis и TGM (Австрия).