Choose your region
Контакт · Languages: BG | EN
Menu

17.10.2016 - Двоен адаптивен бетонов пръстен

Бетоновия пръстен е връзката междуа капака и ревизионната шахта.

  • Служи за:
  1. Пренасяне на напреженията от капака към почвата.
  2. Пренасянето на напреженията предпазва пластмасовата шахта от динамичните натоварвания от трафик.
  3. За достигане на прецизна височина при която капака се изравнява с терена.

Проблемите, които строителя среща при терени с наклон най-често се изразяват с невъзможността капака да следва наклона на настилката или в случаите, когато това се постига, то между капака, бетоновия пръстен и леглото под него не се постига нужното уплътняване в следствие на което капака сляга.

Практиката ни показа, че в повечето случаи, когато имаме път с наклон и капака трябва да следва този наклон строителят няма готово решение и всеки един случай се решава по отделно!!!

 

Пайплайф реши да предостави на своите клиенти един нов продукт, които да разреши проблемите с полагането на капаци за ревизионни шахти при наклонени терени и изравняването им към пътната настилка.

Новото решение, което дава Пайплайф е бетонов пръстен от две части, който адаптира капака към наклона на пътя.

Максималния наклон, който двете части могат да постигната при завъртане една спрямо друга на 180° е 17.1% (i=0.171).

  • Принцип на действие

Двете части се съединяват една към друга посредством канал и при завъртане остават съединени и плътно прилепнали. Долната част на бетоновия пръстен е винаги хоризонтална и е перпендикулярна на оста на ревиаионната шахта. Горната част при завъртане създава наклонена равнина, която следва наклона на пътя. В горната част има улей в който ляга капака и по този начин имаме пълен контакт между всички елементи.