Choose your region
Контакт · Languages: BG | EN
Menu

Дворна канализация

При строителството на еднофамилните къщи, за съжаление, доста често се подценява изграждането на дворната канализация. Това е канализацията, която отвежда отпадъчните води от къщата до улична канализация или пречиствателна станция. Доста често дворната канализация се ползва и за управление на дъждовните и дренажни води. Това са все важни задачи, които изискват добре проектирана и изпълнена система от тръби и ревизионни шахти.

Изключително важно е при планирането и строителството на такъв тип канализация, да се съобразят няколко неща. На първо място е необходимо да се подбере правилната коравина на тръбите. Това се прави в зависимост от статичните (натиска на почвата) и динамични (какви автомобили ще минават отгоре) натоварвания. Обиконовено тръба с коравина SN4 е напълно достатъчна, но ако се предвижда да преминава тежка техника, може да се сложи и SN8. Тръбите могат да бъдат два типа-гладкостенни произведени от PVC или гофрирани произведени от PE (полиетилен) и PP (полипропилен).

Критично важно е всички връзки по системата да се изпълняват чрез муфа и гумен уплътнител! Само така може да се гарантира пълна водоплътност и недопускане на изтичане на канални води в почвата или навлизането на подпочвени води в канализацията. И двата случая са крайно нежелателни, защото при единия замърсяваме подпочвените води, а при втория, запълваме тръбата с вода, което пречи на водата от къщата да се оттича нормално.
Друга важна част от системата са ревизионните шахти. Дворната канализация обикновено се нуждае от малки ревизионни шахти, защото дълбочините не са много големи и не се изисква в тях да влиза човек за да ги обслужва. Затова диаметър на отвора, отгоре на шахтата от 400мм е напълно достатъчен. Малките шахти тип Prakto, които Пайплайф предлага биват два основни вида:
• Шахти с право протичане - когато е нужно само да ревизираме;

• Събирателна шахта – когато е нужно да съберем два или три клона и да ревизираме;

Има и трети вид шахти. Това са шахтите с вградена клапа, които се използват да спират връщането на вода по канализацията, както и да възпират гризачи и миризми да навлизат в дворната и сградна канализации.

И трите вида шахти се удължават според нуждите с гофрирана тръба ф400 и завършават с капак съобразен с натоварването - пластмасов или чугунен.

Със сигурност добре планираната и изпълнена дворна канализация се отплаща на своя собсвеник с дълги години сигурна и безпроблемна работа. А точно тези неща са важни за един качествен и удобен дом.