Choose your region
Контакт · Languages: BG | EN
Menu

„ИНТЕГРИРАН ВОДЕН ПРОЕКТ ЗА ИЗГРАЖДАНЕ НА ГПСОВ И ИЗГРАЖДАНЕ И РАЗШИРЕНИЕ НА ВИК МРЕЖАТА НА ГР. РАДНЕВО”

От началото на  2014 година е в ход проектa, включващ „ВиК” на кварталите „Гаров” и „Гипсово” и изграждане на градска пречиствателна станция за отпадни води на гр.Раднево. Проектът включва подмяна на съществуващата водопроводна и канализационна мрежа в гаровия квартал, полагане на нова (до сега там не е имало такава) канализационна мрежа и подмяна на съществуващата водопроводна мрежа в кв. “Гипсово”. 38 млн. лв. е общата стойност, като 27 млн. идват по Оперативна програма “Околна среда 2007-2013″ на ЕС, 4,7 млн. са собствено финансиране и останалите средства се осигуряват от държавата. Проектът се изпълнява с гофрирани РР тръби PP Pragma SN8, а големите диаметри се изпълняват с тръби РР Prgnum  SN8.

 

Изпълнител на проекта за направата на водоснабдителната и канализационната мрежа е  „Терес” ДЗЗД. Съдружници в Дружеството са „ВОДСТРОЙ 98” АД,
„ИНФРАСТРУКТУРНО СТРОИТЕЛСТВО” ЕООД, „МИРИКАЛ” ЕООД и „ПСТ ХОЛДИНГ” АД.

 

Авторският надзор се осъществява от “Хидроинженеринг Груп“ ДЗЗД.

Pic_1_640
Pic_2_640