Choose your region
Контакт · Languages: BG | EN
Menu

Пайплайф България в пореден форум на БАВ

Пайплайф България взе участие   в Четвъртата годишна среща по проект „Процесен бенчмаркинг във ВиК дружества в България“ и специализиран семинар, 20 – 21 февруари 2018 г., Стара Загора – хотел „Верея“, организирана от Българска Асоциация по Водите.

Представихме фирмен щанд с брошури за инфраструктурни системи, брошури за ревизионни шахти PRO и макети на ревизионни шахти PRO.

Изнесохме презентация пред участниците на семинара, с три основни теми:

-Опита на Пайплайф при сертифицирането на собствени продукти със знак за качество на БАВ

-Канализационни ревизионни шахти PRO от инжекционно лят полипропилен

-Полиетиленови електрозаваряеми фитинги за водопровод на английската фирма Fusion

Основният акцент на презентацията беше върху необходимостта от качествени продукти и решения за ВиК инфраструктурни системи, отговарящи на производствените стандарти, тъй-като това е едно от необходимите условия за ефективна експлоатация на ВиК мрежите. Посочиха се предимствата на шахтите от инжекционно лят полипропилен, спрямо ротационно изливаните полиетиленови шахти, показа се по-сигурен и икономически по-изгоден вариант за изграждане на сградно водопроводно отклонение, изцяло от електрозаваряеми фитинги Fusion, в сравнение с варианта с чугунена водовземна скоба и бързи връзки.

Пайплайф България благодари на Българска Асоциация по Водите за поканата и организацията!

2073-bwa-stara-zagora_7_entry