Choose your region
Контакт · Languages: BG | EN
Menu

Пайплайф България с оразмерителни хидравлични таблици за инфраструктурна канализация!

„Пайплайф България” ЕООД има удоволствието да представи на вниманието на проектантите новия хидравличен справочник за инфраструктурни канализационни системи. Той съдържа оразмерителни хидравлични таблици при степени на запълване на светлото сечение 50%, 70% и 100%. Таблиците са разработени за тръби от PVC-KG, PP-B тръби от системата Pragma и PE тръби от системата Pragnum.

Тук

можете да видите и изтеглите електронната версия на хидравличния справочник!

Справочникът предоставя възможността за бърза справка за провеждано водно количество и скорост при даден наклон и степен на запълване 50%, 70% и 100%. При необходимост от по-детайлна справка и изчисляване при различна степен на запълване, проектантите винаги могат да използват програмата за хидравлично оразмеряване на „Пайплайф България” ЕООД намираща се в раздел „Асистент на проектанта”.