Choose your region
Контакт · Languages: BG | EN
Menu

Изчисляване на шахти PRO и PRAKTO и изчисляване на дебелината на стената на напорни тръбопроводи

Пайплайф България има удоволствието да съобщи, че има две нови и много полезни програми за проектанта:

 

 1. Програма за изчисление на статиката на положена инспекционна или ревизионна шахта PRO и PRAKTO на Пайплайф
 2. Калкулатор за изчисление дебелината на стената на напорни тръбопроводи

 

Програмата за изчисление на статиката на положена инспекционна или ревизионна шахта на Пайплайф изчислява статичните и динамичните натоварвания съгласно БДС EN 13598-2  и ATV-122  в зависимост от:

 

 • типа шахта
 • ниво на подпочвените  води
 • профил на почвата около шахтата
 • процента на уплътнение по Proctor
 • вид на пътната настилка
 • и натоварване от трафик.


Като резултат, програмата изследва  основните характеристики (параметри) при една положена ревизионна шахта

 • Конструктивни промени (спукване)
 • Изменение на цялостта  (хлътване или раздуване)
 • Запазване на позицията си (изплуване)

 

При неспазване на някоя от характеристиките, програмата дава съвет как да избегнем нежеланите резултати, променяйки изходните данни или дава съвет за допълнителни СМР.

 

Спрямо избраният тип шахта, програмата може да ви даде примерен план за полагане на РШ в пътни настилки с различни натоварвания от трафик.

 

Калкулаторът за изчисление на дебелините на стените на напорните тръбопроводи позволява лесно и бързо да се определи нужната дебелина на стената при известен SDR или PN на тръбопровода за сътветния материал, съгласно БДС EN 1452-2:1999 и EN 12201-2:2003 за тръби от PE40, PE63, PE80, PE100 и PVC

 

 • Избора на диаметър
 • Избор на материал
 • Коефициент за сигурност
 • Номинално налягане

 

Програмата смята допустими минимален и максимален диаметър на стените.

 

Програмата за изчисление на статиката на положена инспекционна или ревизионна шахта изисква User и Password. За да получите такава моля, свържете се с търговския представител във Вашия регион.

 

И двете програми могат да се предложат и като offline версия. Не се колебайте да се свържете със съответния търговски представител за съдействие.