Choose your region
Контакт · Languages: BG | EN
Menu

Stormbox - Нови инструменти за проектиране и работа с дренажните блокчета на Пайплайф

За по лесно пресмятане на количествата материали, необходими за офериране или изпълнение на инфилтрираща система от блокчета STORMBOX, Pipelife Ви предлага новият калкулатор:

„Колко клипса/скоби са необходими за сглобяването на STORMBOX?”

Калкулатора позволява  в зависимост от броя кутии по височина, широчина и дължина, да пресметне колко заземяващи плочи и клипса/скоби са ви необходими, за избраната от вас конкретна ситуация.

За по лесно пресмятане  на ретензионните параметри на  STORMBOX  и съпоставката им с подобни  блокчета или класически системи, Pipelife Ви предлага  още  калкулатор:

„Изчисление на ретензионните характеристики на STORMBOX и сравнени с тези на алтернативни блокчета или класически системи”.

Приложение на калкулатора може да е удачно, в случай че искате да използвате атмосферните води повторно или да ги съхранявате, използвайки сглобяемата система от блокчета STORMBOX.

Калкулатора изчислява обем вода, който могат да съхранят блокчетата в зависимост от падналия дъжд и интензитет. За да направите изчисленията са ви нужни данни за количеството валежи, техният интензитет, отводнявани площи и среден отточен коефициент.

Резултатите, които получавате са количеството атмосферна вода, постъпваща към системата и нужният обем необходим да поеме оттока. На базата на тези резултати, калкулатора изчислява колко броя блокчета STORMBOX са Ви необходими и ги сравнява с броя блокчета от подобна система или класическа система, изпълнена от вертикална тръба.