Choose your region
Контакт · Languages: BG | EN
Menu

Община Белене – презентация на Pipelife

При своята работа фирма Pipelife забеляза желанието на общините да са в крак с новите тенденции при изграждането на инфраструктурни ВиК мрежи.

Ето защо ние подехме кампания от презентации, с които целим да представим на техническите отдели на общините точно тези нови и надеждни технологии. Такъв е примерът с Община Белене, която бидейки един от бенефициентите по ОПОС, пожела да бъде любезен домакин на едно такова събитие.

Презентацията засегна основните моменти при производството на термопластични тръби и шахти, както и най-подходящите материали за дъждовна и битова канализация. Направи много добро впечатление, че срещата премина в дискусия и обсъждане на шахтите и тръбите от PP.

Наложи се изводът, че при льосови почви, какъвто е случаят с Дунавската равнина, системата от шахти PRO и тръби Pragma, гарантиращи 100% водоплътност, е изключително подходяща. Елиминира се рискът от пропадане поради изтичане и пренасищане на льоса с вода.
 
Бихме искали да обърнем внимание и на другите общини към тази кампания и с удоволствие бихме провели семинар във всяка една!
Pic1_640
Pic2_640