Choose your region
Контакт · Languages: BG | EN
Menu

ProFos – оторизирани фирми за пускане на модулната канализационна помпена станция на Pipelife

Помпените станции , които предлага Pipelife са изпълнени в полипропиленови шахти с номинален диаметър DN 630, 800 и 1000. Шахтата служи да регулира изпомпването на отпадъчната вода съобразно с притока й през различните часове на денонощието. Тя играе роля на черпателен резервоар и номиналният и размер зависи от количеството на притока, дебита на помпата и допустимият брой включвания за час.

Много често използването на канализационна помпена станция е икономическо по изгодно решение от направата и пречиствателно съоръжение или на излишно необосновано задълбаване на канализационната мрежа.

Поради причините посочени по-горе фирма PIPELIFE предлага на пазара един завършен продукт намиращ все по-голямо приложение на европейския пазар. Инженерите, разработили продукта са се съобразили с редица фактори като общите разходи за изработката на помпената станция, енергийните разходи, изискванията за лесен и достъпен транспорт и монтаж, добри експлоатационни условия-водоплътност, здравина и сравнително ниско тегло. Не на последно място е обърнато внимание и за здравето и безопасността на населението и експлоатационния персонал и на въздействието на станциите върху околната среда.

Тук можете да видите и фирмите, които са наши оторизирани представители за пускане на ProFos!