Choose your region
Контакт · Languages: BG | EN
Menu

Инфраструктурни продукти - Химическа устойчивост на тръби за инфраструктура на PIPELIFE

Много често течностите, преминаващи през тръбопроводите, са с различен химичен състав. Това най-често се случва при отводняване на промишлени отпадъчни води от различни производства с различни концентрации и температури на протичащия флуид.

 

За да улесни своите клиенти и проектанти фирма Pipelife предлага един нов софтуерен продукт, наречен: Химическа устойчивост на тръби за инфраструктура на PIPELIFE

 

В програмата може да намерите десетки видове киселини, разтвори и други химически замърсители със съответното им наименование, химическа формула, концентрация и температура, за която е тестван съответният материал, използван за производство на тръби.

 

При избора на определен химически замърсител вие ще открийте как той действа върху тръби от PVC (поли винил хлорид), PE80/100 (полиетилен) илиPP (полипропилен). За всяка от тях има скала, показваща въздействието на химикала върху вътрешната повърхност на тръбата.

 

 

Решенията са следните:

Разрешено (синьо кръгче с „+”),

Забранено(червено кръгче с ” –“),

Внимание трябва да се има предвид разтвора и температурата на флуида. При завишени показатели и дълготрайно протичане на флуида не се препоръчва (жълто кръгче с „!”). В този случай е добре да се свържете с лице за контакти от Pipelife.

Не е тествана тръба от изброените по-горе материали за дадения химикал (зелено кръгче с “?”)

 

Химикалите със своите концентрaции и температури, за които се тестват тръбите, се базират на европейския стандарт: ISO/TR 10358

 

Таблицата в стандарта съдържа оценка на химическата устойчивост към редица течности, оценени като агресивни или не към PVC, полиетилена и полипропилена. Тази оценка се основава на стойности, получени чрез потапяне на екземпляри от различните материали в течността съответно при температури 20, 60 и 100°C и различно атмосферното налягане, последвано в някои случаи от изпитвания на опън.

 

Всички големи производители на гранулат, от които се снабдява със суровина и фирма Pipelife, се базират на този стандарт и гарантират, че продукцията им –първична сертифицирана суровина за производство на тръби - отговаря на посочените изисквания и показатели за съответните химикали, съдържащи се в протичащия флуид.