Choose your region
Контакт · Languages: BG | EN
Menu

Pipelife Bulgaria със Сертификат по ISO 9001:2008

 Уважаеми клиенти,

„Пайплайф България” ЕООД има удоволствието да съобщи, че след няколко месеца на работа за сертифициране по ISO 9001 получи сертификат с номер BG15650Q, удостоверяващ, че изискванията на системата за управление работят и се прилагат добре във фирмата.

Сертифицирането протече на два етапа: първоначален и същински одит.

Същинският одит беше проведен в Ботевград, като бяха посетени следните отдели и звена:

 

  1. Производство;
  2. Човешки ресурси;
  3. Качество и Лаборатория;
  4. Снабдяване и Логистика;
  5. Продажби;


Колегите показаха високо ниво на познаване на процедурите по качество на съответния отдел, и удостовериха прилагането им в ежедневната си работа. Фирмата, която оказа помощ на Пайплайф при подготовката за изготвяне на всички процедури и тяхното реално приложение в работата на фирма „Пайплайф България” ЕООД беше Алфа Куолити Инт. ООД .

Сертифициращият орган BUREAU VERITAS CERTIFICATION BULGARIA връчи на PIPELIFE два броя сертификати по ISO 9001:2008 с акредитация на UKAS Management Systems, съответно на български и английски език.

Благодарим на Алфа Куолити и на Bureau Veritas за професионализма и отношението!