Choose your region
Контакт · Languages: BG | EN
Menu

HT Line – новата брошура на Пайплайф за вътрешносградна канализация от PP

Уважаеми клиенти и партньори,

Имаме удоволствието да представим на Вашето внимание най-новата ни брошура за тръби и фитинги от полипропилен за вътрешносградна канализация.

Системата HT Line включва набор от продукти за вътрешна канализация, които съответстват на съвременните технически изисквания, но преди всичко на изискванията за издръжливост на висока температура.
Фитингите са произведени от полипропилен (PP) съгласно стандарт EN-1451. Уплътнителните пръстени са изработени от стирен-бутадиен-каучук (SBR) съгласно стандарт EN 681, част 1., с твърдост 60±5 по Схор. Предвиденият срок на употреба е най-малко 50 години. Тръбите са ясно и трайно маркирани.

HT-системите се използват за отводняване на отпадни води от вътрешността на жилищни сгради или промишлени обекти. Най-високата допустима температура на използване на HT може да достигне 100°С, за разлика от PVС, което издържа до 60 °C.

В брошурата ще намерите основните характеристики на тръбите от ПП, произвежданата гама, предимствата на системата.