Choose your region
Контакт · Languages: BG | EN
Menu

Stormbox – дренажните блокчета на Пайплайф

Водата като една от естествените суровини няма свой аналог. Ние от Пайплайф препоръчваме събирането на дъждовните води в мястото на валежа, след което, в зависимост от потребностите, те се отвеждат в почвата или складират, което не се свързва с допълнителни такси за отвеждане на водите в канализационната мрежа.

Дренажните блокчета STORMBOX са предназначени за стопанисване на дъждовната вода чрез складиране /ретенциониране/ и без налягане разделяне и дренаж в почвата. Дъждовните води, събрани от твърди повърхности, напр. от покриви, улици, паркинги, площади и зелени площи, се отвеждат чрез водосточни тръби и отливни тръби към кладенци с утайник, а след това към дренажни кутии.

За да бъдем достатъчно коректни към Вас - нашите клиенти - ние Ви предлагаме едно виртуално пътешествие в света на Stormbox!

Stormbox_640