Choose your region
Контакт · Languages: BG | EN
Menu

Повърхностно (подово, таванно, стенно) отопление

Защо все повече у нас се говори за повърхностно отопление? Защо в съвременните обществени  и жилищни сгради и модерните „пасивни” къщи то измества радиаторното? Защо е предпочитан начин за отопление (и охлаждане) с по-ниски енергийни разходи, особено важни в днешно време, когато цената на енергията непрекъснато расте? Защо създава по-добри комфортни условия и хигиеничност?

Повърхностното отопление е познато на човека още от древността под различни форми - например римляните са прекарвали дима на запален огън в приземния етаж през стените на горните етажи и така са получили ефективна за времето си форма на стенно отопление. Подобни схеми е имало и като се загрява пода на помещението. Общото при тях, а и при съвременното повърхностно отопление е, че то се осъществява чрез лъчист топлообмен между загрятата повърхност със сравнително голяма площ и останалите повърхности и обитатели на помещението. Същественото тук е, че температурата на загрятата повърхност е доста по-ниска в сравнение с тази на един радиатор или печка, но в следствие по-голямата площ се постига същия ефект и то с много предимства както ще разберем по надолу.

Цялата статия може да прочетете тук!