Choose your region
Контакт · Languages: BG | EN
Menu

Анализ за въздействието на пластмасовите тръби върху околната среда

                                                                            
                                                                      Вижте презентацията

Този анализ (вж. ppt презентацията) е направен от Европейската асоциация на пластмасови тръби и фитинги (TEPPFA). Това е търговска асоциация, представляваща основните производители и националните асоциации на пластмасови тръбни системи в Европа.

Целта на анализа е прозрачност и се стреми да се покаже, чрез няколко теста,влиянието на различни по функционалност, материал и приложение, тръби върху околната среда. Участници в изследването са най-големите производители на пластмасови тръби вЕвропа покриващи нуждите на пазара в Е.С. Сред тях е и Pipelife Group.

Доклада се основава на достоверни данни, гарантирани от VITO & Denkstatt.

Направена е съпоставка за въздействието по няколко параметъра, като са сравнени пластмасовите тръбни системи със същите по функционалност традиционни материали (PVC-U /бетон- за инфраструктурна канализация, РЕ/чугун -за водопровод, PP и PEX/мед/-за сградно водоснабдяване с топла и студена вода).

Резултатите са очевидни. Те показват, че новите термопластични системи са много по- безопасни и устойчиви в бъдещето, без да влияят или променят нашето здраве и екосистема.