Choose your region
Контакт · Languages: BG | EN
Menu

Съвместна презентация на КИИП Регионална колегия – Бургас и БАППТ

Наскоро се проведе презентация в град Бургас, инициирана от Пайплайф България и официално организирана от КИИП Регионална колегия –Бургас заедно с „Българската асоциация на производителите на пластмасови тръби”.

Самата презентация имаше за цел да запознае ВиК проектантите и изпълнителите на ВиК инфраструктурни проекти в района със  Стандартите и изискванията в производството на пластмасови канализационни и водопреносни системи, както и запознаване с дейността на Асоциацията на производителите на пластмасови тръби в България.

Презентацията се състоя на 06.07.2011 сряда, в новооткрития офис на Регионална колегия на КИИП гр. Бургас.

От името на БАППТ презентацията води Алекс Хайрабедян, а в света на стандартите и нормативите ни въведе Георги Димитров.


KIIP_Pic_1_640
KIIP_Pic_2_640
KIIP_Pic_3_640