Choose your region
Контакт · Languages: BG | EN
Menu

Заключване против измъкване на муфирана връзка на тръби Pragma DN/OD

В практиката нерядко се налага полагане на тръби в по-неблагоприятни почвени условия – льос, свлачища, набъбващи почви, които могат да доведат до разместване на леглото на положените вече тръби. При положение, че масово при изграждането на инфраструктурна канализация се използват гофрирани тръби на муфирана връзка с гумено уплътнение, при описаната по-горе ситуация съществува риск от измъкване на муфата и съответно загуба на водоплътност и замърсяване на почвата. Разбира се, при едно добро полагане и засипване този риск значително намалява. Въпреки това е възможно поради недобросъвестно изпълнение обратната засипка около тръбата да не е добре уплътнена, изкопната траншея и легло да не са обработени и укрепени както трябва и това да увеличи риска от измъкване.
Ето защо Пайплайф България реши да предложи едно просто и ефикасно средство за заключване на муфираната връзка, което практически гарантира нейната защита срещу измъкване.
На предложените по-долу фигури могат да се видят отделните елементи необходими за направата на този тип връзка, окомплектованите за монтаж тръби и крайният резултат – заключена муфирана връзка Pragma.


Фиг. 1. Необходими съставни елементи за направа на заключена муфирана връзка

1.    Муфиран край на тръба Pragma;
2.    Уплътнителен пръстен от EPDM;
3.    Уплътнителен пръстен от EPDM обърнат срещуположно на посоката на вкарване на немуфирания край в муфирания край;
4.    Немуфиран край на тръба Pragma;
5.    Уплътнителен пръстен от EPDM в комплект с монтажния пръстен “Click-Ring”;
6.    Монтажен пръстен тип “Click-Ring”;


Фиг. 2. Окомплектовани за монтаж тръби


Фиг. 3. Заключена муфирана връзка Pragma


Фиг. 4. Заключена муфирана връзка Pragma – детайлен изглед

Трябва да се има в предвид, че необходимите допълнителнителни елементи за заключването на муфираната връзка (на фигурите са обозначени съответно с номера 3, 5 и 6, а описанието им е дадено под Фиг. 1.), са част от стандартната продуктова гама Pragma, налични са на склад и на практика водят до незначително оскъпяване, а същевременно допринасят значително за подсигуряването на муфираната връзка срещу измъкване. Изпълнението може да се направи от всеки нормален инсталатор, тъй-като не се изискват специални умения или инструменти.
Заключването на муфираната връзка е приложимо за тръби Pragma DN/OD160, DN/OD200, DN/OD250, DN/OD315 и DN/OD400, от една страна защото необходимият монтажен пръстен тип “Click-Ring” се произвежда за тази серия тръби, а от друга страна тръбите Pragma DN/ID500, DN/ID600, DN/ID800 и DN/ID1000 като по-големи диаметри са по-тежки и съответно собственото им тегло допълнително ги предпазва от измъкване на муфираната връзка.
Областта на приложение на заключена муфирана връзка, включва изброените по-горе льосови почви, набъбващи почви, свлачищни терени, както и случаите когато изискванията за сигурност на монтаж са много високи – например при дренажните системи на санитарните депа.
Веднъж направена, заключената муфирана връзка е практически неразглобяема, поради, което инсталаторите и проектантите внимателно трябва да обмислят нуждата й от прилагане.