Choose your region
Контакт · Languages: BG | EN
Menu

ВИНЕРБЕРГЕР ОБЯВЯВА ПЪЛНОТО ПОГЛЪЩАНЕ НА ПАЙПЛАЙФ

Уважаеми клиенти и партньори,

Имаме огромното удоволствие да обявим, че Винербергер реши да изкупи и останалите 50% от дяловия капитал на Пайплайф от Соловей.


Повече информация можете да научите от прес-съобщението на Винергергер:


ВИНЕРБЕРГЕР ОБЯВЯВА ПЪЛНОТО ПОГЛЪЩАНЕ НА ПАЙПЛАЙФ


- Притежаваният дял от собствения капитал на Пайплайф се увеличава от 50% на 100%

- Повратна точка за стратегическото разрастване на основната търговска дейност

- Създаване на стойност за акционерите: срещу покупна цена в размер на 162 милиона евро, Винербергер ще увеличи приходите с приблизително 800 милиона евро, а Печалбата преди финансови разходи, данъчно облагане и амортизации - с приблизително 70 милиона евро годишно

- след сделката Нетният дълг/ Печалбата от обичайната дейност преди финансови разходи, данъчно облагане и амортизации ще остане определено под целевия коефициент 2,5

- Финансовата дисциплина и строгото следване на балансовата структура ще продължат да са сред главните приоритети.


Виена, 15 февруари 2012, „Винербергер” АД, най-големият в света производител на тухли и първенец на пазара на керемиди в Европа, придобива останалите 50% от дяловия капитал на Пайплайф, който е един от водещите производители на пластмасови тръбопроводни системи в Европа, от партньора в съвместното предприятие – Солвей – за сумата от 162 милиона евро, като с това увеличава инвестицията си в тази компания на 100%. Сделката очаква одобрението на картелните власти, при получаването на което Винербергер веднага ще консолидира напълно Пайплайф (който до преди това е бил консолидиран по метода на собствения капитал).


 

Винербергер придобива оставащите 50% от дяловия капитал на Пайплайф за 162 милиона евро

Сделката разкрива нови измерения за Винербергер както по отношение на обхвата, така и по отношение на стратегическата насоченост. Пълната консолидация ще увеличи приходите на Винербергер с приблизително 800 милиона евро, което е горе-долу една трета, а Печалбата преди финансови разходи, данъчно облагане и амортизации - с повече от 20%, което прави приблизително 70 милиона евро годишно. Пълното поглъщане на Пайплайф също така представлява нова стратегическа повратна точка. Според плановете, сделката ще намали степента на зависимост на Винербергер от цикличното ново жилищно строителство от близо 70% на 60% от приходите и заедно с това ще открие подновяеми възможности за разрастване в нови области на бизнеса и пазарите. „Това поглъщане демонстрира не само нашата подновяема стратегия за развитие, но също така представлява директна инвестиция в създаването на стойност” - отбелязва Хаймо Шойх, главен изпълнителен директор на Винербергер.


  

Сделката ще доведе до увеличаване на приходите на Винербергер с приблизително 800 милиона евро, а Печалбата преди финансови разходи, данъчно облагане и амортизации – с приблизително 70 милиона евро годишно.

Пайплайф е сред водещите Европейски производители на пластмасови тръбопроводни системи и фитинги с 27 завода в 27 страни и общо 2 650 служителя в цяла Европа и САЩ. Най-важните пазари на фирмата са в скандинавските страни, Бенелюкс, Франция и Австрия, където се генерира повече от половината от общите приходи. Продуктовият асортимент на Пайплайф включва системни решения за сградни инсталации, снабдяване с питейна вода, напояване, канализация и системи за управление на дъждовни води, енергоснабдяване и отводняване, както и специални продукти за промишлени приложения. Подобно на Винербергер, Пайплайф също поставя в центъра на вниманието си подобряването и подновяването на продуктовия си асортимент. През 2011 г. 20% от обема на продажбите на фирмата представляват продукти, които са били разработени и реализирани през последните пет години. Като една от най-издръжливите компании в сектора, Пайплайф не спира да работи за увеличаване употребата на рециклирани пластмасови продукти и през идните години очаква растеж над средното равнище, най-вече от системи за управление на дъждовни води и системи за снабдяване с прясна вода, поради нуждата от обновяване на тези системи в Западна Европа и необичайно високото търсене в Източна Европа, както и от тръби за кабели и електроинсталации, поради нарастващото търсене в областта на енергоснабдяването и телекомуникациите. През 2011 г. Пайплайф са генерирали приходи в размер на 805 милиона евро и Печалба преди финансови разходи, данъчно облагане и амортизации в размер на 69 милиона евро.


 

Пайплайф е водещ производител на пластмасови тръбопроводни системи в Европа

Хаймо Шойх изразява удовлетворението си от това важно развитие за Винербергер: „Пълното поглъщане на Пайплайф представлява повратна точка в стратегията ни да разширяваме някои части от основната ни търговска дейност. С тази сделка ние, заедно с дъщерната ни фирма, Щайнцьойг – Керамо, която държи водеща позиция в керамичните тръби, ще станем едни от най-важните Европейски играчи на пазара на тръбопроводни системи. За Винербергер това означава не само по-слаба зависимост от цикличното ново жилищно строителство, но и допълнителен и подновяем потенциал за растеж. Пластмасовите тръби продължават да увеличават пазарния си дял печелейки все по-голямо предимство пред конкурентните метални и бетонни продукти, като в резултат на това този сегмент нараства по-бързо отколкото самия пазар. Присъединяването на Пайплайф ще ни позволи също така да разширим търговската си дейност, особено в областта на сградните и електроинсталациите. Възнамеряваме да използваме в съчетание иновативната мощ и силните пазарни структури на Пайплайф и Винербергер, за да генерираме и усилим още повече присъствието си на пазара.”


 

Хаймо Шойх вижда подновяем потенциал за растеж в обединяването на иновативната сила и пазарните структури надвете компании.

За Винербергер, последните няколко години бяха белязани, преди всичко, с трудна пазарна среда и усилия насочени към запазване на паричната наличност. В резултат на това за периода бяха реализирани само незначителни придобивки. Хаймо Шойх обяснява решението сега да се поеме по-голяма сделка така: „От позицията ни на притежател на 50% от капитала на Пайплайф, ние успяхме да развием дейността им като основна търговска дейност съвместно с партньора ни Солвей. Сега Солвей реши да продаде инвестицията си, което открива за нас отлична възможност да присъединим изцяло в редиците си една компания с нисък нетен дълг, която едновременно с това е успяла в условията на криза да постигне привлекателна възвръщаемост на инвестициите в парични потоци. Ефектът от сделката е незабавно създаване на стойност за акционерите, тъй като се увеличава дохода от акция, а приходите на Винербергер значително се засилват още от първия ден. От името на Управителния съвет на Винербергер искам да благодаря на ръководството на Солвей за дългогодишното им професионално сътрудничество при развиването на Пайплайф и за конструктивната им подкрепа при подготвянето на сделката.” Нийлс Руне Солгаард-Нийлсен, управител на Пайплайф, също вижда сделката като важна стъпка за дългосрочното развитие на компанията: „присъединяването в Групата Винербергер ще ни позволи да разширим развитието си на местните пазари. Благодарение на дългогодишното ни тясно сътрудничество, Винербергер и Пайплайф много си приличат по стратегическо позициониране и бизнес култура с фокус върху иновативните, висококачествени продукти и системни решения, и аз нямам търпение да започнем съвместната си работа с Винербергер.”


 

Незабавно създаване на стойност за акционерите

Винербергер ще заплати 162 милиона евро, за да закупи 50% от дяловия капитал. Тъй като Пайплайф има много нисък нетен дълг - приблизително 70 милиона евро в края на 2011 г. – Винербергер не очаква да има значително влошаване по баланс или на финансовите си показатели. Вили Ван Риет, главен финансов директор на Винербергер, обяснява последиците от сделката за структурата на дружествения капитал: „Финансовата дисциплина и здравата структура на баланса ще продължат да са сред главните приоритети на Винербергер. Благодарение на солидната ни финансова основа, парични резерви и нисък нетен дълг, сделката няма да се отрази негативно върху стратегическата ни гъвкавост или върху съществуващите ни договорни задължения. След като финансираме покупната цена и консолидираме нетния дълг на Пайплайф, ще започнем да работим за постигане на целта ни да поддържаме съотношение 2,5 х междунетен дълг / печалба от обичайната дейност преди финансови разходи, данъчно облагане и амортизациидо края на 2012 г. Въпреки това, трябва да се знае, че тези показатели може да варират през годината поради сезонния характер на нашия бизнес.”


 

Запазва се здравата структура на капитала:съотношението между нетен дълг / печалба преди финансови разходи, данъчно облагане и амортизации се очаква да остане под 2,5 в края на 2012 година.

Винербергер е най-големият производител на тухли в света (Поротерм, Поротон, Терка) и лидер в пазара на керемиди (Корамик, Тондах) в Европа и на бетонни павета (Земелрок) в Централна и Източна Европа. В тръбопроводните системи (с керамичните тръби на Щайнцьойг – Керамо и пластмасовите тръби на Пайплайф) компанията е сред водещите доставчици в Европа. С мрежа от 232 завода, през първите девет месеца на 2011 година Винербергер са генерирали приходи в размер на 1 555 милиона евро и печалба от обичайната дейност преди финансови разходи, данъчно облагане и амортизации в размер на 214 милиона евро.

 

Винербергер има водещи позиции в пазара на тухли, керемиди, бетонни блокове и тръбопроводни системи.