Choose your region
Контакт · Languages: BG | EN
Menu

Чугун или пластмаса

Дали чугунените тръби за канализация са наистина вечни? Отвън изглеждат стабилни и надеждни, но какво се случва отвътре при контакта с агресивните отпадни води, съдържащи почти неограничен химичен състав? Битови фекални води, перилни и почистващи препарати, технологични отпадни води – дали чугунът е подходящия материал?

Препечатка от списание «Технически етаж», автор: к. т. н. Ю. Д. Олейников

Пластмаса за канализация, която измества чугуна
Едно от стратегическите направления в решаването на жилищния проблем е реконструкцията на експлоатираните сгради. Тя позволява да се удължи срока на служба на постройките, да се повиши комфорта на пребиваване в тях, да се преобрази външният вид на градове и села. Канализационната система е един от ключовите обекти на инженерните комуникации, за който е необходим постоянен контрол и поддържане в работно състояние.

За повече информация, моля посетете прочетете цялата статия!