Choose your region
Контакт · Languages: BG | EN
Menu

УАСГ – демонстрационни табла на Pipelife


Най-модерната хидротехническа лаборатория на УАСГ – София беше оборудвана с демонстрационни мострени табла на Пайплайф.


Таблата показват системите Master 3 за безшумна канализация, HT Line за вътрешносградна канализация от полипропилен, системата Silverline за вътрешносграден водопровод и системата Radopress за вътрешносграден водопровод и отопление. Също така са демонстрирани и висококачествените сифони и воронки на австрийската фирма HL  - партньор на Пайплайф.


Всяко от таблата показва най-използваните детайли с описани и технически параметри.
Така Пайплайф продължава своята политика на сътрудничество и обучение на младите специалисти, които се обучават в строителните училища и университети. Освен посещения и презентации във фабриката в Ботевград, Пайплайф осъществява подкрепа и на място в учебните заведения.


Pic_1_640
Pic_2_640
Pic_3_640