Choose your region
Контакт · Languages: BG | EN
Menu

Семинари на тема "Алтернативни материали в инфраструктурната канализация"

Пайплайф България” има удоволствието да сподели, че за последните няколко месеца организира и проведе няколко семинара на тема „Алтернативни материали в инфраструктурната канализация”.

На 21.11.2012 г. семинарът се осъществи в град Плевен със съдействието на „Българо Германски Център за Професионално Обучение” и секция Водно Строителство към КИИП гр. Плевен.
На презентацията присъстваха инженери, специалисти в областта на водоснабдяването и канализацията, членове на секции водно Строителство към КИИП Плевен и КИИП Ловеч.
Основният акцент на презентацията беше безпристрастното и аргументирано разглеждане на основните материали за тръби и ревизионни шахти, използвани в България при изграждането на инфраструктурни канализационни мрежи.

Пайплайф България” изказва своите благодарности към инж. Сергей Миланов, председател на секция Водно Строителство към КИИП Плевен и на г-жа Албена Лазова директор на Българо Германски Център за Професионално Обучение-Плевен, за тяхното съдействие при организирането на презентацията!

==================================================

На 13.11.2012 г. презентацията беше представена и пред катедра „Водоснабдяване, канализация и пречистване на води” към УАСГ. На нея присъстваха студенти от четвърти и пети курс специалност „Водоснабдяване и канализация”.

Пайплайф България” изказва своите благодарности към асистент инж. Емил Цанов, преподавател в катедра „Водоснабдяване, канализация и пречистване на води”, за неговото съдействие при организирането на презентацията!

==================================================

На 19 – 20.10.2012 в хотел RIU Resort SPA & Golf в град Правец беше проведена поредната презентация.
Семинарът протече при висок интерес и присъствие на повече от 50 инженери, специалисти в областта на инфраструктурните канализационни мрежи.

Лектори и на трите презентации бяха инж. Иван Бърдаров и Станимир Георгиев – продуктови мениджъри в компанията.


    Вижте презентацията


Pic_2_640
Pic_3_640