Choose your region
Контакт · Languages: BG | EN
Menu

AquaLine RC – становище от Австрийски федерален институт за технологии за пластмаса и екоинженерство и МРРБ относно PW405 и PAS 1075

Уважаеми клиенти,

С настоящето бихме искали да Ви уведомим, че съгласно становището от Австрийски федерален институт за технологии за пластмаса и екоинженерство, регламентите PW 405 и PAS 1075 са идентични по показатели на изпитване.

МРРБ допълват, че цитираните спецификации PW405 и PAS 1075 са национални стандарти с изисквания за полиетиленови тръби за безпясъчно полагане, разработени в Австрия и Германия. За България валидният стандарт за изпитване на тези тръби е БДС EN 12201:2011.

Оригиналните и преведени на български език документи може да намерите в раздел Продукти – AquaLine и Robust.