Choose your region
Контакт · Languages: BG | EN
Menu

Изпитване на ротационно излята шахта произведена на Балканите

„Пайплайф България ЕООД изпрати в изпитвателната си лаборатория в Холандия ротационно излята шахта произведена на Балканският полуостров. От издаденият тест протокол /по долу/ е видно, че шахтата не отговаря на изискванията на стандарт EN 13598-2 по нито един показател.”
Тест протокол