Choose your region
Контакт · Languages: BG | EN
Menu

Пайплайф – в управителния съвет на „ИГ Пасивни Сгради България“

На 25.07.2013 г. беше проведено общо събрание на „ИГ Пасивни Сгради България“, на което беше избран и новия управителен съвет. „Пайплайф България“ също е представена в съвета от нашия продуктов мениджър вътрешносградни системи- инж. Иван Цанов. Целта на сдружението е да популяризира стандарта за пасивна сграда в България  като организира различни събития и предоставя специализирана информация по темата. В сдружението членуват  архитекти, проектанти, както и фирми, които са пряко ангажирани с енергоефективността и екологичното строителство с високо качество. Пайплайф, в частност, ще предложи на българския пазар системата за контролирана вентилация, която е неразделна и основна част от концепцията за пасивна сграда. Надяваме се с общи усилия на всички членове и последователи да наложим стандарта „пасивна сграда“ и в България.