Choose your region
Контакт · Languages: BG | EN
Menu

Сертифициране на Pragma SN8 канализационни системи в Австрия

След успешно преминал одит, Пайплайф България получи сертификат от престижния Австрийски институт  за стандартизация. Одитът протече в три фази. Първо, на сертифицирания орган бяха изпратени български тест протоколи, сертификати  за суровината и характеристиките  на продукта.

След  одобряването на всички документи, в завода на Пайплайф пристигнаха  одитори от Австрия, които провериха на място всички документи, процеса на производство и качеството. По време на одита, одиторите взема проби от тръбите , които бяха изпратени  в Австрия за тестване.

След  успешното  преминаване на всички фази, Пайплайф получи сертификата.