Choose your region
Контакт · Languages: BG | EN
Menu

„Пайплайф България“ – доставчик по проекта Технологичен парк „Божурище“

След спечелване на обществена поръчка за строителство на външен напорен канал с канално-помпено съоръжение /КПС/ и участък от площадкова гравитачна канализация за битови отпадъчни води на терена на новостроящия се Технологичен парк „Божурище“, намиращ се в землището на с. Гурмазово, общ. Божурище, „Пайп систем“ ЕООД изпълни строително-монтажните дейности по проекта.
 
Проектът бе възложен от Национална компания индустриални зони ЕАД (НКИЗ) и бе изпълнен от „Пайп систем“ в рамките на 28, вместо на предвидените по договор 38, дни. За изграждане на гравитачната канализация са ползвани тръби PP Pragma SN8 на ф315, продукт на световната компания PipeLife. Изградени са общо 8 броя тръбни разклонения с този вид тръби. За напорната канализация пък са вложени полиетиленови тръби ПЕВП ф63 PN6. Изградени са и 26 броя РР шахти ф1000 с чугунени капаци. Изградена е канално-помпена станция с полезен обем 0,5 куб. м. с две работни потопяеми помпи в последователен режим на работа с H = 25 м и Q = 2 л/с.

Инспекция  на канализационна система Пайплайф (тръби Pragma, шахти PRO). Индустриална зона Божурище; Изпълнител:“Пайп систем“ ЕООД.