Choose your region
Контакт · Languages: BG | EN
Menu

Презентация на Пайплайф пред студенти в УАСГ

Пайплайф България ЕООД направи презентация пред студенти и преподаватели  в УАСГ София. Беше засегната темата за различните материали , от които се произвеждат вътрешносградни канализационни системи. Акцента разбира се беше върху най-популярните суровини „ПВЦ” и  „Полипропилен – системата HT Line”. Презентацията беше в две насоки, теоретична и практическа.

Теоретичната част имаше за цел да запознае аудиторията с основните свойства и характеристики  на двата материала и да акцентира върху предимствата и недостатъците им. Друга важна тема  - пожаробезопастността също беше засегната . В частност  токсичността на дима, който се отделя при горене на ПВЦ материала.

Практическата демонстрация пък на свой ред изложи как се работи с тези системи, кое е общото и къде са разликите. Бяха направени и няколко теста, които демонстрираха водоплътността на връзките с гумени уплътнения и недостатъците на изкуственото муфиране чрез нагряване и лепене. Друг тест сравни устойчивостта на механични въздействия и удар, където безапелационен победител беше полипропиленът.


Pic_1_640
Pic_2_640
Pic_3_640