Choose your region
Контакт · Languages: BG | EN
Menu

ЗАПОЧНА ИНИЦИАТИВАТА „ЗНАК ЗА КАЧЕСТВО НА БАВ“ ЗА ПЛАСТМАСОВИТЕ ТРЪБИ

Българската асоциация по водите стартира проект, който цели да повиши надеждността на ВиК материалите, влагани при изграждането на проекти у нас.

Организацията въведе маркировка „Знак за качество на БАВ“ за пластмасовите тръби, която гарантира, че върху даден продукт е извършен стриктен, допълнителен контрол по ясно описани стандарти и методика.

Маркировката не е задължителна, но дава сигурност на инвеститора.
Всяка компания, независимо дали българска, или чуждестранна, вносител, или производител може да внесе заявление с желание да получи „Знак за качество на БАВ”. Първа от отличителната маркировка се възползва една от най-големите фирми производители на тръбни системи за водоснабдяване и канализация в страната - „ПАЙПЛАЙФ България“. Компанията подписа договор за издаване на „Знак за качество на БАВ“

„Използването на качествени материали несъмнено ще доведе до редица позитиви в дългосрочен план. Част от тях са намаляване загубите на вода, спестяване на значителни средства на общините за отстраняване на аварии в сектора, предотвратяване на неудобствата за населението при разкопаване на улици, опазване на околната среда и др.

Желанието ни е да подпомагаме процеса на изпълнение на водните проекти и да гарантираме устойчивост след реализацията на обектите.
Затова и се нагърбваме с отговорната задача да инспектираме доставяните в страната ВиК продукти.“, подчерта председателят на БАВ инж. Иван Иванов.

„Инициативата ни е амбициозна, но несъмнено ще даде добри резултати. Преследваните цели са няколко. Понижаване броя на авариите, които всеки един гражданин на страната заплаща. Подобряване качеството на използваните в подземната инфраструктура продукти. Развитие на лоялна конкуренция в производството и доставките на тръби на българския пазар. За осъществяването на тези цели сме отговорни всички ние - екипът, който работи по проекта и ангажираните в сектора лица“, отбеляза директорът на Дирекция „Знак за качество на БАВ“ инж. Александър Маринчев.

„Акцент поставяме върху извършването на качествен контрол.
Проверките на пластмасовите тръби ще се случват само и единствено без предупреждение. Това е съществената разлика от ставащото в страната към момента“, допълни експертът.

Проектът започва с издаването на „Знак за качество на БАВ“ конкретно за пластмасови тръби, защото те намират изключително широко приложение в инфраструктурните проекти и представляват около 10 % от общата стойност за изграждане на един обект.

„Знакът за качество на БАВ“ е аналог на доказали се във времето европейски маркировки
като Грис в Австрия, ЕнПиЕм в Норвегия, КИВА в Холандия. „Практиката показва, че те работят ефективно в редица развити страни, повече от 20-30 години“, коментира инж. Маринчев. Той допълни още: „Всички ние знаем, че достъпът до съоръженията положени в подземната инфраструктура е ограничен. Честите аварии при тях обаче са факт. Причина за това могат да бъдат не само лошото изпълнение и експлоатация на обектите, но и ниското качество на вложените материали“.