Choose your region
Контакт · Languages: BG | EN
Menu

„Време за полагане на канализационни системи“

Teppfa с гордост представя резултатите от експеримент на тема „Време за полагане на канализационни системи


Отдавна е ясно, че инсталирането на пластмасова канализационна система може да спести време в сравнение с инсталирането на система от бетонови тръби и шахти.
Сега имаме доказателство!


В Дания през август 2013 г. независим изпълнител инсталира едновременно пластмасова и бетонна канализационни системи състояща се от 90 метра тръби и две ревизионни шахти в изкоп с дълбочина 2 метра.


Както можете да видите във видеото, монтажа на пластмасовата система е над 30% по-бърз (3 часа и 19 минута срещу 5 часа и 12 минути за инсталиране на канализационна система от бетон):


                 Вижте филма


Видеото ясно показва, че при еднакви условия, опитен изпълнител може да спести до 30% от времето за монтаж, когато се използва пластмаса, вместо от бетон.

Най-много време се пести при:

1. Инсталиране на шахта - позиционирането може да се направи ръчно;
2. Полагане на тръбата - дължината на пластмасовите тръби е по-гояма и са необходими по-малко връзки;
3. Намаленият брой на ходове, за преместване на тръби от мястото за складиране до изкопа.


Работата  с пластмасова система е по-лесна. Тръби може да се носят на ръка от 2-ма души, за инсталирането на шахта е нужен само един  човек, докато елементите на системата от бетон могат да бъдат преместени само от машина.