Choose your region
Контакт · Languages: BG | EN
Menu

Пайплайф България- доставчик на материали за водния цикъл на гр.Враца

Към своя си края е и един от най-големите проекти финансиран по ОП „Околна среда”. Общата му стойност е над 136 милиона лева, от които безвъзмездното финансиране от Кохезионния фонд на ЕС е близо 99 милиона лева, съфинансирането от държавата е в размер на близо 25 милиона лева и от община Враца – почти 13 милиона лева. Асоцииран партньор на общината е местното дружество "Водоснабдяване и канализация". Проекта е на проектантско бюро Аква Партньори, за изграждането на канализационната система бе предпочетена системата Pragma на Пайплайф България!

 

Проекта е разделен на няколко етапа и се реализира от консорциум между Водстрой 98 и Инфраструктурна компания за етап1 и Понсстройинженеринг за етап2.

Pic_1_640
Pic_2_640
Pic_3_640