Choose your region
Контакт · Languages: BG | EN
Menu

Хоризонтална геотермална система на Пайплайф

Геотермалните системи на Пайплайф намериха приложение в оползотворяването на подземната топлина на строяща се модерна жилищна сграда в планината Рила, близо до Самоков.


Инсталираната система е хоризонтален тип, изградена от три серпентини с тръби PE100-RC ф32, производство на Пайплайф с обща топлинна мощност 10.4 kW.


Дълбочината на полагане е 3м, която е оптимална за максималното използване на системата за произвоство на топлина през зимата и на студ през лятото. Тази дълбочина дава възможност за най-добра регенерация на терена и през цикъла зима-лято максимално да се използва геотермалната топлина и за отопление, и за охлаждане. Голямото количество подпочвени води  пък благоприятстват работата на системата с максимален ефект.


Изпълнител на инсталацията е фирма Ел-Тест ЕООД.

В днешно време и преди всичко за в бъдеще геотермалните съоръжения имат значително предимство  по отношение на по-ниските разходи за отопление и опазването на околната среда. Например отоплителните разходи на термопомпено съоръжение с подземен колектор е едва 30-40% от разходите на отопление с горива.Термопомпеното съоръжение също не е замърсява околната среда, тъй като не се осъществява процес на изгаряне и оттам не се изпускат газове.


През състоящия се от тръбни серпентини подземен колектор, се отвежда смес от вода и антифриз (солов разтвор), а термопомпата има за задача чрез притока на вторична енергия да доведе същата, придобитата като първична енергия топлина на земята, до по-високи температурни нива.


Тъй като КПД на термопомпата зависи обратнопропорционално от температурата до която достигаме (35-60˚С) се оказва много подходящо сградата  да се отоплява с нискотемпературно отопление (подово и стенно отопление, или отопление с нискотемпературни радиатори).

 

Pic_1_640
Pic_2_640
Pic_3_640