Choose your region
Контакт · Languages: BG | EN
Menu

Национален семинар- качество и контрол на питейните води

На  25 -26 септември 2014 г. в Слънчев бряг се проведе „НАЦИОНАЛЕН СЕМИНАР -  КАЧЕСТВО И КОНТРОЛ НА ПИТЕЙНИТЕ ВОДИ“.  Семинара беше открит от  Иван Иванов- председател на Българска асоциация по водите.


Целта на форума е да се запознаят мениджъри и експерти от водния сектор с модерните методи, технологии, съоръжения и оборудване, гарантиращи качеството и контрола на питейните води.  Водеща тема беше за качеството и контрола на питейните води, въпреки че в последно време акцентът бива поставян предимно върху строителството на пречиствателни станции за отпадъчни води, осигуряването на вода с питейни качества за населените места в страната е от първостепенно значение.
Като основни приоритети за България баха посочени ускоряването на реформите във ВиК отрасъла и осигуряване на финансиране от ЕС по Оперативна програма „Околна среда“ 2014-2020 г. и Програмата за развитие на селските райони за същия период, с цел реконструкция и модернизация на водоснабдителните мрежи и съоръжения, изграждане на нови станции за пречистване и обеззаразяване на водите, търсене и разкриване на нови водоизточници и др.


Модерни технологии и актуални технически решения, засягащи различните аспекти на въпроса за качеството и контрола на питейните води, споделиха осем водещи фирми на българския пазар.

Pic_1_640
Pic_2_640
Pic_3_640