Choose your region
Контакт · Languages: BG | EN
Menu

Ревизионни шахти от термопластични материали

Ревизионните шахти от термопластични материали (PE, PP, PVC) се произвеждат по две основни технологии.
Посредством матрично леене (injection molding) и посредством ротационно леене (rotation molding).

При матричното леене изливането на предварително разтопен термопластичния материал става под налягане в предварително направена пресформа за изливане, като излетия материал се пресова от всички възможни страни. Това позволява производството на елементи с разнообразна форма, дебелина на стените и възможност за интензивно оребряване и подсилване.

Шахтите произведени по способа на матричното леене имат интензивно оребрени стени на удължинените пръстени, добре оребрени дънни плочи, което гарантира здравината им при дълбоко полагане поз земята до 6 метра, в кобинация с наличие на подпочвени води.

При ротационното леене разтапянето на материала и неговото формуване става в един и същи съд, който се нагрява и върти (оттам и името ротационно леене). Формуването става  чрез нарастване дебелината на стената на изливаната форма отвън навътре до момент, в който дебелината на образувалата се стена не позволява достатъчно нагряване и разтопяване на останалия материал. Поради тази причина, максималната дебелина на стената на ротационно излят елемент е 12 mm. Липсата на пресоване от всички страни прави невъзможно производството на разнообразни и интензивно оребрени елементи.

Шахтите произведени по способа на ротационното леене са с дебелина на стените на удължителните си пръстени и дънните плочи максимум 12 mm, оребряването им е в пъти по-слабо сравнено с матрично излятите шахти, което ограничава тяхното приложение до плитко положени канализации на не повече от 1,5 метра, при отсъствие на трафик и подпочвени води.

Ето и два GIF-а илюстриращи матричното (инжекционно) леене и ротационното леене

МАТРИЧНО ЛЕЕНЕ:

 

РОТАЦИОННО ЛЕЕНЕ: