Choose your region
Контакт · Languages: BG | EN
Menu

Пайплайф България – доставчик по водния цикъл на гр. Панагюрище

Тръбите за канализация от гофриран полипропилен тип „РР–Pragma"за пореден път бяха предпочетени за изграждането на значим инфраструктурен проект - този за гр. Панагюрище.


Пайплайф достави тръби с клас на якост SN 8 с диаметри  от DN 200 до DN 1000.
За изграждането на новата водопроводна мрежа на града бяха използвани и водопроводни тръби тип „Aqualife“ от РЕ 100  с диаметри от DN 32 до DN 200.

СТРОЕЖ: ” ИНТЕГРИРАН ИНВЕСТИЦИОНЕН ПРОЕКТ ВЪВ ВИК СЕКТОР ЗА ГР.ПАНАГЮРИЩЕ”
ПОДОБЕКТ: “ВК МРЕЖА - СТРОИТЕЛСТВО НА ЧАСТ ОТ КАНАЛИЗАЦИОННАТА
И СЪПЪТСТВАЩА  ВОДОПРОВОДНА МРЕЖА”
ВЪЗЛОЖИТЕЛ:     ОБЩИНА ПАНАГЮРИЩЕ
КОНСУЛТАНТ (СТРОИТЕЛЕН НАДЗОР): „ИНТЕРКОНСУЛТ”ЕООД
СТРОИТЕЛ:        ДЗЗД “АКВА ГРУП 99
ПРОЕКТАНТ:      ДЗЗД “АКВА ГРУП 99

Pic_1_640
Pic_2_640
Pic_3_640