Choose your region
Контакт · Languages: BG | EN
Menu

Новата ВиК мрежа на гр.Кубрат с материали „Pipelife”

През изминалите 14 месеца Пайплайф България беше доставчик  на материали за изграждането на новата ВиК мрежа на гр.Кубрат.

Доставени бяха: познатата вече на всички в бранша  система “Pragma” –гофрирани РР тръби и фитинги в гамата DN 160-DN 1000, също така “Pragnum” тръби от РЕ с електродифузна заварка DN 1100-DN 1400, ревизионни РР и РЕ шахти-PRO 1000 & PRO Pragnum и разбира се напорните ни РЕ тръби „Aqualife”.

Надяваме се, че с тези доставки ще допринесем през следващите години  гражданите и гостите на гр. Кубрат да имат по-високо качество на питейната вода, както и да допринесем за по-голям комфорт при използването на новоизградената канализационна мрежа в града с нашите материали!

Със завършването на този значим като обем и значение проект, изцяло с пластмасови тръби и шахти, се доказва още един път, че полимерите имат основна роля за диаметри и над 1000 мм-нещо, което до съвсем скоро се смяташе за нерентабилно и ненадеждно?!

Същото, в плъна степен, важи и за РР шахти произвеждани по метода на инжекционото леене-PRO 1000 стотици шахти -някои полагани на дълбочини  и при над 5,5 метра  доказаха за пореден път логиката на качествения продукт!

ОБЕКТ №1: СТРОИТЕЛСТВО И РЕКОНСТРУКЦИЯ НА ВЪТРЕШНА КАНАЛИЗАЦИОННА
МРЕЖА, bvКАНАЛИЗАЦИОННИ ПОМПЕНИ СТАНЦИИ №1, №2, №3, №4 НА ГР.
КУБРАТ
 
ОБЕКТ №2: СТРОИТЕЛСТВО И РЕКОНСТРУКЦИЯ НА ВЪТРЕШНАТА ВОДОПРОВОДНА
МРЕЖА                                                                                                                                                                                                                                                       
 
ВЪЗЛОЖИТЕЛ:            ОБЩИНА КУБРАТ                                                                                                          
СТРОИТЕЛЕН НАДЗОР:          “ИНТЕРКОНСУЛТ” ЕООД                                                                                                              
СТРОИТЕЛ:             ДЗЗД „ВОДНА ИНФРАСТРУКТУРА - КУБРАТ”                                                                                                        

ПРОЕКТАНТ:                             ДЗЗД ,,ВОДОПРОЕКТ ТРАФИККОНСУЛТ"

Pic_1_640
Pic_2_640
Pic_3_640