Choose your region
Контакт · Languages: BG | EN
Menu

КОЙ ЩЕ УКРОТИ АТМОСФЕРНИТЕВОДИ

Атмосферните води са води, които произхождат и се образуват по време на дъжд, сняг или при топене на ледове. Тези води, попиват в почвата (инфилтрат), задържат се на повърхността при непропускливи терени, от където се изпаряват в атмосферата или се оттичат в канализацията, околните потоци, реки или други водни обекти (открити и подземни).

 

В естествената природна среда, като например в горите, почвата поглъща голяма част от атмосферните води. Растенията и корените на дърветата помагат за задържането на дъждовните води в близост до мястото, където те попадат.

Повече информация може да намерите тук!