Choose your region
Контакт · Languages: BG | EN
Menu

ЗАКОНОДАТЕЛНА РАМКА НА УПРАВЛЕНИЕ НА АТМОСФЕРНИТЕ ВОДИ В НЯКОИ ЕВРОПЕЙСКИ СТРАНИ

Какво е градоустройство свързано с устойчиво управление на водите?

Градоустройство свързано с особено внимание към управлението на водите представлява интердисциплинарно сътрудничество в областта на управлението на водите, градоустройството и ландшафтната планировка. При него се взимат предвид всички аспекти на градския воден цикъл, а функционалността на управлението на водите се обединява в едно с принципите на градоустройството. Така се разработват обединяващи стратегии за екологична, икономическа, социална и културна устойчивост. Целта на този вид градоустройство е да се обединят нуждите на устойчивото управление на дъждовните води с нуждите на градоустройството, и така да се приближи градския воден цикъл колкото се може по-близо до естествения воден цикъл.

Какво е устойчиво управление на дъждовни води?

Целта на устойчивото управление на дъждовни води е да се намали дъждовния отток чрез третиране възможно най-близо до източника, в идеалния случай на самото място. „Третиране“ в този смисъл не означава да се събира и отвежда дъждовната вода в градската канализация, тъй като това би значило тя да се третира по конвенционалния начин, а по-скоро да се намали оттока (високата вълна) й посредством прилагане на технологии за събиране на дъждовни води да се увеличи нейното инфилтриране и изпаряване. Целта на тази концепция е да се затвори веригата, като се доведе водата обратно в природно-ориентиран воден цикъл в рамките на самия град. „Децентрализация“ също е типичен израз за решенията, прилагани за развитието на устойчиво управление на дъждовните води.

Цялата статтия може да намерите тук!