Choose your region
Контакт · Languages: BG | EN
Menu

Обучение Planpipe

За втора поредна година Пайплайф проведе курс на обучение относно софтуера Planpipe  на студенти от Технически университет София. Planpipe разполага с фабрично вкарана база данни, както с продуктите на Пайплайф (тръби, фитинги и др.), така и със строителни продукти на редица европейски производители.

 

Основното предназначение на софтуера е:

 

  • Изчисляване на отоплителни инсталации:

централно отопление – радиаторно и конвекторно отопление

повърхностно отопление – подово, стенно и таванно отопление

 

 • изчертаване                                                                                                                          
 • пресмятане на топлинни загуби
 • хидравлично оразмеряване
 • спецификация (количествена сметка) на материалите
 • генериране на хоризонтален и вертикален план

 

  • Изчисляване на ВиК мрежи:

Водопровод студена вода   

Водопровод топла вода

Рециркулация                                                                                                             

Битова канализация

Дъждовна канализация

 

 • изчертаване
 • хидравлично оразмеряване
 • спецификация (количествена сметка) на материалите

  

Курсът беше в рамките на 10 учебни часа, като на успешно завършилите и издържали финалния тест беше връчен специален сертификат от Пайплайф.

 

Пайплайф пожелава здраве и успешна професионална реализация на младите ОВ специалисти!

989_Pic_1