Choose your region
Контакт · Languages: BG | EN
Menu

Начини за присъединяване на сградни канализационни отклонения в колекторна полипропиленова гофрирана тръба тип Pragma

Сградните канализационни отклонения (СКО) са част от всяка една градска канализационна мрежа. Те са свързващото звено между отводнявания имот и уличната канализация и на практика от тях започва пътя на отпадъчната вода във всяка една градска канализационна мрежа.

Вижте пълната статия

991_Pic_1_300