Choose your region
Контакт · Languages: BG | EN
Menu

Многослойни тръби за инсталации в сгради за топла и студена вода

Какъв е стандарта и маркировката на многослойните тръби и защо те са важни при избора на най-подходящата тръба?


Многослойните тръби за отопление и водопровод, използвани в България и Европейския съюз трябва да отговарят на изискванията на стандарт БДС EN ISO 21003 -1,2 : 2008. В него са заложени основните изисквания  и задължителна маркировка върху тръбите за:

  • материала, от който е направена тръбата
  • производителя и стандарта, т.е. EN ISO 21003
  • клас на тръбата: той показва предназначението и – за отопление и/или/ водопровод 
  • за какъв температурен режим е тръбата, така че животът и да е минимум според заложения в стандарта (50 години)
  • диаметри, налягане и др

Общоприетото мнение е, че всички пластмасови тръби с бял цвят и алуминиев слой отвътре са предназначени за  всички видове отоплителни инсталации, още повече че на почти всички пише Т мах = 95˚С. Това съвсем не е така. Според по-горе дадените изисквания за задължителна маркировка, клиента да може лесно да се ориентира за предназначението им. В случая тази максимална температура от 95˚С означава, че тръбата може да бъде краткосрочно подложена  на нея, но колко точно да е това време е различно за всеки клас тръба. За целта стандартът определя следните класове тръби:

  • Клас 1 – за водопровод топла и студена вода до 60˚С
  • Клас 2 – за водопровод топла и студена вода до 70˚С
  • Клас 4 – за подово отопление или нискотемпературно радиаторно отопление
  • Клас 5 – за високотемпературно радиаторно отопление


За всеки клас има посочени различни температури на водата и съответно времето, за което те може да бъдат приложени в рамките на експлоатационния  живот от 50 години:

Т max – максимално допустима температура на водата за съответния срок;
Т mal – температура, при която започва разрушаване на материала 100 часа след прилагането и.

От тук се вижда, че граничната температура от 95˚С, която е написана върху почти всички тръби, срещани на пазара (и особено ако нямат даден клас) е всъщност температурата на разрушаване и е изключително опасно да се достига.

Липсата на означения за клас и стандарт  върху тръбата е знак за внимание от страна на инсталатора и техническия надзор и предупреждение за неизползването им!

Вижте пълната статия

2028_Mnogosloini_trabi_Pic_1_entry