Choose your region
Контакт · Languages: BG | EN
Menu

Pragma Lock

„Пайплайф България“ непрекъснато търси решения за подобряване качеството на продуктите и решенията, които произвежда и предлага в областта на ВиК инфраструктурата.

 

Практическият опит и обратната връзка с клиентите често показват местата и областите където могат да се търсят подобрения на съществуващи решения.

 

Един основен проблем при инфраструктурната канализация е сигурността на муфираните връзки с гумени уплътнения при по-екстремни условия на монтаж – льосови пропадъчни почви, набъбващи почви, свлачищни терени, сеизмични зони. Pragma Lock е сигурно, просто и ефикасно решение за заключване на муфираната връзка, което неколкократно подобрява сигурността на цялата тръбна система. За повече подробности, вижте тук.

2051-pragma-lock